หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ลาวขาดแรงงานฝีมือ 90,000 คน

13 ธันวาคม 2014 (จำนวนคนอ่าน 2203)


ในปีหน้านี้ลาวกำลังจะต้องนำเข้าแรงงานทีมีฝืมือในหลายแขนง เป็นจำนวนเกือบ 1 แสนคน ทั้งนี้ เนื่องจากการขาดแคลนภายในประเทศ ในขณะเดียวกันสภาแห่งชาติลาว ก็มีวาระที่จะพิจารณาร่างกฎหมายคุ้มครองแรงงานชาวต่างชาติ ซึ่งอาจจะเป็นโอกาสอันดีของบรรดาแรงงานที่มีฝีมือ (Skilled Labour)

นางอ่อนจัน ทำมะวง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ได้บอกต่อสภาฯ ว่า สปป.ลาว อยู่ในฐานะที่ขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือ ในขณะที่การลงทุนแขนงต่าง ๆ ขยายตัวรวดเร็วมาก ซึ่งทำให้มีความต้องการแรงงานกลุ่มนี้ไม่ต่ำกว่า 90,000 คนในปีหน้า

ในปี 2558 ลาวจะต้องใช้แรงงานถึง 3.26 ล้านคน แต่มีอยู่เพียง 3.17 ล้านเท่านั้น หมายความว่าจำนวนที่เหลือจะต้องนำเข้า ทั้งนี้ เพื่อเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รัฐมตรีลาว ระบุ

อุตสาหกรรมและบริการที่ต้องการแรงงานฝีมือมากที่สุด คือ อุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้าส่งออก การท่องเที่ยว อุตสาหกรรมเหล็ก ก่อสร้าง การผลิตปูนซีเมนต์ เฟอร์นิเจอร์ รวมทั้งงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตเศรษฐกิจจำเพาะต่างๆ ทั่วประเทศ แม้แต่ภาคการเกษตรด้วย
สำนักข่าวสารปะเทดลาวรายงานอ้างรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานฯ ซึ่งเปิดเผยด้วยว่า กระทรวงฯ ได้เสนอต่อรัฐบาลขอให้ปรับขึ้นต่าจ้างขั้นต่ำ ที่ปัจจุบันกฎหมายกำหนดเอาไว้ 900,000 กีบ (112 ดอลลาร์) ต่อเดือน ซึ่งเป็นอัตราค่าจ้างพื้นที่ใช้ในการคิดคำนวณค่าตอบแทนต่างๆ แต่ไม่อาจจะบังคับใช้กับแรงงานฝีมือที่ขาดแคลนได้

อย่างไรก็ตาม สมาชิกสภาแห่งชาติจากแขวงภาคเหนือจำนวนหนึ่งได้แสดงความห่วงใยต่อโอกาสการจ้างงานคนในท้องถิ่นในอนาคต ซึ่งเยาวชนจำนวนมากติดยาเสพติดเนื่องจากปัญหาการว่างงาน นอกจากนั้น ยังขอให้รัฐบาลเอาใจใส่ดูแลแรงงานในภาคกสิกรรมที่ได้รับค่าจ่างแรงงานต่ำ รวมทั้งกรณีบริษัทสวนยางพาราจากจีนในแขวงอุดมไซ ที่จ่ายค่าแรงแก่แรงงานชาวลาวในอัตราที่ต่ำมากอีกด้วย

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์