หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
บริษัทจัดอันดับ Standard and Poor’s ยืนยันไทยอยู่ในระดับมีเสถียรภาพ

19 ธันวาคม 2014 (จำนวนคนอ่าน 1071)

บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Standard and Poor’s ยืนยันอันความน่าเชื่อถือของประเทศไทยอยู่ในระดับมีเสถียรภาพ เชื่อแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจจะปรับตัวดีขึ้น

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กระทรวงการคลัง เปิดเผยผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย โดยบริษัท Standard and Poor’s หรือ S&P’s ว่า วานนี้ (18 ธันวาคม 2557) บริษัท S&P’s ได้ยืนยันอันดับความน่าเชื่อถือตราสารหนี้ระยะยาว และระยะสั้น สกุลเงินตราต่างประเทศ (Long-term/ Short-term Foreign Currency Rating) ที่ระดับ BBB /A-2 และอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะยาว และระยะสั้น สกุลเงินบาท (Long-term/Short-term Local Currency Rating) ที่ระดับ A-/A-2

พร้อมกันนี้ ได้ยืนยันแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยที่ระดับมีเสถียรภาพ (Stable Outlook) และยืนยันอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยบน ASEAN Regional Scale ระยะยาวที่ axAA และระยะสั้นที่ axA-1 ตามลำดับ

นอกจากนี้ ได้ประเมินการเคลื่อนย้าย และความคล่องตัวในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศคงที่ อยู่ในระดับ A โดย S&P’s ให้เหตุผลว่า สถานะงบดุลภาคต่างประเทศ และสภาพคล่องของประเทศไทยที่แข็งแกร่ง ระดับหนี้ของรัฐบาลที่เหมาะสม รวมทั้ง ประวัติการดำเนินนโยบายการเงินและการคลังที่มีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยสนับสนุนต่ออันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเป็นประเทศที่มีระดับรายได้ต่ำ โดยเปรียบเทียบ และความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง ยังคงเป็นข้อจำกัดต่อการปรับอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย

ส่วนแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือที่มีเสถียรภาพสะท้อนถึงความคาดหวังของ S&P’s ว่า ประเทศไทยจะสามารถรักษาจุดแข็งด้านต่างประเทศ การคลัง และการเงินไว้ได้ แม้ความไม่แน่นอนทางการเมืองจะยังคงดำเนินต่อไปในช่วง 2 ปีข้างหน้า ทั้งนี้ S&P’s อาจปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ หากเสถียรภาพทางการเมือง และองค์กรภาครัฐ อาทิ กระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย ถดถอยลงเกินกว่าที่ S&P’s ประมาณการไว้ในช่วง 7 ปี ที่ผ่านมา รวมถึงหากปัจจัยชี้วัดทางเศรษฐกิจ หรือ การคลังของประเทศอ่อนแอลงอย่างมีนัยสำคัญ

ในทางกลับกัน หากผู้นำทางการเมืองทุกกลุ่มสามารถสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นได้ S&P’s เชื่อว่า แนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจจะปรับตัวดีขึ้น ซึ่งจะเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่อันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย


credit : thainews.prd.go.th


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์