หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
สิงคโปร์ส่องพฤติกรรมพนักงานใช้เน็ตออฟฟิศเพื่อธุระส่วนตัว

19 มีนาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1346)


ผลสำรวจที่จัดทำโดยบริษัทสรรหาบุคลากร "โรเบิร์ต ฮาลฟ์" พบว่า ครึ่งหนึ่งของบริษัทผู้ประกอบการในประเทศสิงคโปร์มักสอดส่องพฤติกรรมของพนักงานในการใช้อินเตอร์เน็ตของสำนักงานเพื่อกิจกรรมส่วนตัว เช่น ช้อปปิ้งออนไลน์ การเสิร์ชหาข้อมูลท่องเที่ยว และ การใช้โซเชียลมีเดีย เป็นต้น
จากการทำสำรวจหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีและหัวหน้าฝ่ายข้อมูลของบริษัทต่างๆในประเทศสิงคโปร์ ญี่ปุ่น และฮ่องกง รวม 225 คน จัดทำในช่วงกลางปีที่ผ่านมา พบว่า พนักงานบริษัทในสิงคโปร์ ใช้เวลาท่องอินเตอร์เน็ตเพื่อธุระส่วนตัวของตนเองขณะทำงานโดยเฉลี่ย 9.3 เปอร์เซ็นต์ หรือตกประมาณวันละ 45 นาที
พนักงานที่อยู่ในบริษัทขนาดกลาง(มีพนักงาน 500-999 คน) ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการท่องอินเตอร์เน็ตที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน เฉลี่ย 12 เปอร์เซ็นต์ หรือตกวันละ 58 นาที
ขณะที่ในบริษัทที่มีพนักงานมากกว่า 500 คนขึ้นไป ใช้เวลาเฉลี่ย 9.2 เปอร์เซ็นต์ ส่วนบริษัทที่มีพนักงานมากกว่า 1,000 คนขึ้นไป ใช้เวลาท่องอินเตอร์เน็ตเพื่อการส่วนตัวเฉลี่ย 6.2 เปอร์เซ็นต์
ขณะที่แผนกไอทีในบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากจะดำเนินนโยบายคุมเข้มกับการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตของพนักงานในบริษัท ในจำนวนนี้มากกว่าครึ่งหรือ 56 เปอร์เซ็นต์ ถึงขั้นมีการบล็อกเว็บไซต์ช้อปปิ้งและโซเชียลมีเดียเอาไว้เพื่อไม่ให้พนักงานของตนเองเข้าถึงกันเลยทีเดียว
ทั้งนี้ โดยภาพรวมของบริษัททั้งหมด มี 35 เปอร์เซ็นต์ที่บล็อกการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตทั้งหมด ขณะที่ 52 เปอร์เซ็นต์ อนุญาตใช้อินเตอร์เน็ตได้แต่อยู่ภายใต้การสอดส่องของหัวหน้างานหากมีการท่องโลกออนไลน์เพื่อการส่วนตัวมากเกินในขณะทำงาน
อย่างไรก็ตาม ผลสำรวจของโรเบิร์ต ฮาล์ฟ ยังชี้ว่า พนักงานบริษัทในสิงคโปร์ยังมีพฤติกรรมใช้อินเตอร์เน็ตของออฟฟิศเพื่อธุระส่วนตัวน้อยกว่าฮ่องกงที่อยู่ที่ 13.2 เปอร์เซ็นต์ และญี่ปุ่นที่อยู่ที่ 14.6 เปอร์เซ็นต์

credit : matichon

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์