หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
แอร์เอเชียอินโดนีเซียแก้ไขสัญชาติผู้โดยสารและลูกเรือ

28 ธันวาคม 2014 (จำนวนคนอ่าน 1339)

แอร์เอเชียอินโดนีเซียออกแถลงการณ์ฉบับ 3 แจ้งแก้ไขข้อมูลสัญชาติผู้โดยสารและลูกเรือของเที่ยวบิน QZ8501 สายการบินแอร์เอเชีย อินโดนีเซีย ออกแถลงการณ์ชี้แจงฉบับที่ 3 กรณีเที่ยวบินของสายการบินแอร์เอเชียอินโดนีเซีย QZ8501 ขาดการติดต่อ ว่า สายการบินแอร์เอเชียอินโดนีเซีย ขอเรียนแจ้งแก้ไขข้อมูลสัญชาติของผู้โดยสารและลูกเรือบนเที่ยวบิน QZ8501 รายละเอียดดังนี้ สัญชาติของผู้โดยสาร สิงคโปร์ 1 คน มาเลเซีย 1 คน เกาหลีใต้ 3คน สหราชอาณาจักร 1 คน อินโดนีเซีย 149 คน สัญชาติของลูกเรือ ฝรั่งเศส 1 คน อินโดนีเซีย 6 คน หากแอร์เอเชียอินโดนีเซียมีข้อมูลเพิ่มเติม จะแจ้งให้ทราบโดยทันที credit : prachachat

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์