หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
กัมพูชาแถลงตอบโต้รายงานของกลุ่มฮิวแมนไรท์วอทช์

14 มีนาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1210)


กระทรวงแรงงานกัมพูชาแถลงตอบโต้รายงานของกลุ่มฮิวแมนไรท์วอทช์ว่าไร้มูล กรณีกล่าวหาว่ากัมพูชากดขี่แรงงาน
แถลงการณ์ของกระทรวงแรงงานกัมพูชาระบุว่า กัมพูชาได้ประสานงานกับโครงการโรงงานที่ดีขึ้นขององค์การแรงงานสากล หรือไอแอลโอ อย่างใกล้ชิดในการตรวจสอบและประเมินสภาพการจ้างงานตามโรงงานต่าง ๆ นอกเหนือไปจากกลไกการตรวจสอบสภาพการจ้างงาน ความปลอดภัย และสุขอนามัยที่กระทรวงแรงงานบังคับใช้อยู่
ขณะนี้ประชาคมโลก ผู้ซื้อและไอแอลโอล้วนรับรองว่า สภาพการจ้างงานในกัมพูชาได้รับการปรับปรุงตามมาตรฐานสากลแล้ว กระทรวงแรงงานระบุว่า ปีที่แล้วได้ตรวจสอบโรงงานกว่า 900 โรงทั้งหมด 7,191 ครั้ง และสั่งปรับโรงงานที่ฝ่าฝืนกฎหมายแรงงานแล้ว 128 โรง ดังนั้น รายงานของฮิวแมนไรท์วอทช์จึงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้
ถ้อยแถลงของกัมพูชามีขึ้นหลังจากฮิวแมนไรท์วอทช์ออกรายงานหนา 140 หน้าอ้างว่า การละเมิดสิทธิแรงงานอย่างเป็นระบบ การกวาดล้างสหภาพแรงงาน และการทุจริต ได้กลายเป็นบรรทัดฐานของอุตสาหกรรมสิ่งทอมูลค่า 5,750 ล้านดอลลาร์สหรัฐในกัมพูชาไปแล้ว



Credit : http://thainews.prd.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์