หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเยือนมาเลเซีย

13 มีนาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1174)


ประธานาธิบดีเต็ง เส่ง ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเดินทางถึงกรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียแล้ว เพื่อเยือนเป็นเวลา 2 วัน นับเป็นการเยือนมาเลเซียในฐานะประมุขของรัฐเป็นครั้งแรก โดยผู้นำของทั้ง 2 ประเทศจะพบปะหารือกันเกี่ยวกับประเด็นความสัมพันธ์ทวิภาคีและประเด็นภูมิภาค
ขณะที่มาเลเซียกำลังพยายามผลักดันให้ธุรกิจของตนเข้าไปดำเนินกิจการในเมียนมาเพิ่มขึ้น หลังเมียนมาเริ่มเปิดประเทศ ซึ่งเมียนมาเป็นคู่ค้าอันดับที่ 38 ของมาเลเซีย และเมื่อปีที่แล้วก็มีมูลค่าการค้าระหว่างกัน 864 ล้านดอลลาร์สหรัฐCredit : http://thainews.prd.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์