หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
แฟชั่นไทยผงาดฮ่องกง

11 มีนาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1699)

นางนวลจิตต์ เรืองศรีใส ผอ.ส้านักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องหนัง กรมส่งเสิรมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดเผยว่า กรมวางแผนนำผู้ประกอบการธุรกิจไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่น เครื่องหนัง และเสื้อผ้าเข้าร่วมงานระดับเอเชีย "ฮ่องกงแฟชั่นวีค 2015" เป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 6-9 ก.ค.นี้

อย่างไรก็ตาม จะมีผู้ประกอบการธุรกิจสินค้าแฟชั่นแบรนด์ไทยที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 50 ราย
แบ่งเป็นกลุ่มธุรกิจเครื่องหนัง 25 ราย และธุรกิจเสื้อผ้า 25 ราย โดยจะเริ่มขั้นตอนการคัดเลือกผู้สมัครตั้งแต่ช่วงเดือน มี.ค.-พ.ค. นี้ ซึ่งแนวทางดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งภายใต้โครงการกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์และต่อยอดตราสินค้าสู่อาเซียน กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในอุตสาหกรรมแฟชั่น

สำหรับตลาดหลักในภูมิภาคอาเซียนคือ 1. เวียดนาม 2. อินโดนีเซีย และ 3. มาเลเซีย เป็นตลาดที่มีแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจดีต่อเนื่อง ตามกำลังซื้อผู้บริโภคที่กำลังขยายตัวและมีความต้องการสินค้ากลุ่มแฟชั่นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย

ด้านนางอรรชกา สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมแฟชั่น
ทั้ง 3 กลุ่ม คือ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้า และอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
มีมูลค่าส่งออกต่อปีสูงกว่า 607,200 ล้านบาท และก่อให้เกิดการจ้างงานรวมกว่า 2.2 ล้านคน

ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์