หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ผู้ว่าฯ ตราด หารือการส่งเสริมเศรษฐกิจการค้ากับกัมพูชา

12 มีนาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1376)


นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางหารือกับนายซก โกรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระตะบอง และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ที่ศูนย์รวบรวมสินค้าอำเภอสำรูด (IC Market ) อำเภอสำรูด จังหวัดพระตะบอง กัมพูชา เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าระหว่างจังหวัดตราดกับจังหวัดพระตะบอง
โดยเฉพาะเรื่องเส้นทางคมนาคมที่ยังไม่ได้ปรับปรุง ประมาณ 1,200 เมตร ทั้งนี้ ในส่วนของเส้นทางคมนาคมด้านจังหวัดระตะบอง ทางรัฐบาลกัมพูชาได้เตรียมพัฒนาเส้นทางระหว่างอำเภอสำรูดจนถึงจังหวัดพระตะบอง ที่ยังคงเป็นถนนลูกรัง คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้หลังจากการพัฒนาเส้นทางด้านจังหวัดโพธิสัตแล้ว
อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมได้เห็นชอบร่วมกันที่จะทำเรื่องการพัฒนาเส้นทางระหว่างจังหวัดทั้งสองและการยกระดับสู่จุดผ่านแดนถาวร เสนอไปยังรัฐบาลของทั้งสองประเทศเพื่อขจัดอุปสรรคในการค้าขายระหว่างกัน
ในส่วนของพืชเศรษฐกิจที่ทางจังหวัดพระตะบองต้องการส่งออก คือ ข้าว และมันสำปะหลัง รวมทั้งมีความต้องการเชิญชวนให้นักลงทุนไทยเข้าไปจัดตั้งโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตร ส่วนสินค้าที่จังหวัดพระตะบองนำเข้าจากประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านช่องทางด้านจังหวัดจันทบุรี


Credit : http://thainews.prd.go.th


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์