หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยสำรวจเส้นทางก่อสร้างรถไฟทางคู่และจุดเชื่อมต่อไป สปป.ลาว

12 มีนาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1400)


พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารโครงการภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กับ รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำคณะผู้แทนรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนลงพื้นที่จังหวัดหนองคาย เพื่อประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด ที่แนวเส้นทางรถไฟผ่าน รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สร้างความเข้าใจให้ประชาชนในพื้นที่ถึงรายละเอียดของโครงการดังกล่าว พร้อมเยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างสะพานสำหรับรถไฟแห่งใหม่ เพื่อเชื่อมทางรถไฟระหว่างจังหวัดหนองคาย-เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ 3 ได้ยืนยันรูปแบบความร่วมมือในการดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ขนาดรางมาตรฐาน 1.435 เมตร เส้นทางหนองคาย-นครราชสีมา-แก่งคอย-มาบตาพุด ระยะทางประมาณ 734 กิโลเมตร และแก่งคอย-กรุงเทพมหานคร ระยะทางประมาณ 133 กิโลเมตร ในรูปแบบรัฐบาลไทยเป็นเจ้าของโครงการ ขณะที่ สาธารณรัฐประชาชนจีนรับหน้าที่ออกแบบ จัดหาระบบและก่อสร้าง หรือ รูปแบบ EPC (Engineering Procurement and Construction) พร้อมแบ่งความรับผิดชอบ ตามผลการประชุมร่วมกันครั้งที่ 2Credit : http://thainews.prd.go.th


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์