หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ญี่ปุ่นช่วยเหลือเวียดนามพัฒนาพลังงานทดแทนด้านสิ่งแวดล้อม

12 มีนาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 2267)


ญี่ปุ่นช่วยเหลือรัฐบาลเวียดนามพัฒนาพลังงานทดแทน พัฒนาเทคโนโลยีบำบัดน้ำเสีย และรณรงค์ให้ใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน
ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมหารือโครงการพัฒนาเมืองให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นที่นครโฮจิมินห์ของเวียดนาม โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการก่อสร้างของเวียดนามกับกระทรวงพาณิชย์ญี่ปุ่น ปัจจุบันหลายเมืองในเวียดนาม อาทิ กรุงฮานอยกับนครโฮจิมินห์กำลังเผชิญปัญหาประชากรเพิ่มสูงขึ้น ปัญหาจราจร การขาดแคลนพลังงาน และปัญหามลพิษ ญี่ปุ่นได้ช่วยเหลือรัฐบาลเวียดนามพัฒนาพลังงานทดแทน พัฒนาเทคโนโลยีบำบัดน้ำเสีย และรณรงค์ให้ใช้หลอดไฟประหยัดพลังงานCredit : http://thainews.prd.go.thกรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์