หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ลาวอันดับ 1 ดื่มแอลกอฮอล์มากสุดในอาเซียน

5 มกราคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 2271)


สื่อของทางการลาวระบุว่า ปัจจุบันชาวลาวจำนวนถึง 3 ใน 4 ของประชากร ดื่มเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ สูงที่สุดภายในกลุ่มอาเซียน เมื่อเทียบกับเวียดนามประเทศเพื่อนบ้านที่มีประชากรกว่า 90 ล้านคนในปัจจุบัน

สื่อของทางการลาวรายงานตัวเลขดังกล่าวโดยอ้างข้อมูลที่กระทรวงสาธารณสุขรายงานต่อที่ประชุมสภาแห่งชาติปลายปีที่แล้ว ก่อนที่สภาฯ จะลงมติรับรองร่างกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ที่คาดว่าจะทำให้การซื้อขายเครื่องดื่มประเภทนี้ยากขึ้น และมีราคาแพงขึ้น

การสำรวจโดยกระทรวงสาธารณสุขลาวในหนึ่งปีที่ผ่านมา พบว่า มีชาวลาวถึง 75% บริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในนั้น 32% ดื่มเป็นประจำ 68% ดื่มบางโอกาส อีก 6% ดื่มอย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 ครั้ง

ปัจจุบัน ชาวลาวที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ดื่มสิ่งที่มีแอลกอฮอล์เฉลี่ยมากกว่า 15 ลิตรต่อคนต่อปี คิดเป็นเงินถึง 15,000 ล้านกีบ หรือคิดเป็นประมาณ 2% ของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ” นอกจากนั้น ยังทำให้มีผู้ป่วยเป็นโรคตับแข็งกว่า 2,000 ราย มีผู้เสียชีวิตปีละหลายร้อยคน จากการขับขี่อันเนื่องมาจากดื่มสิ่งมึนเมา
สาเหตุที่ทำให้ชาวลาวดื่มสิ่งมึนเมามาก เนื่องจากสามารถเข้าถึงเครื่องดื่มประเภทนี้ได้ง่าย โดย 85% ของร้านที่จำหน่ายอยู่ใกล้เคหสถานของประชาชนไม่เกิน 100 เมตร นอกจากนั้น 7% ยังมีเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เก็บไว้ในครัวเรือนอีกด้วย

รายงานของกระทรวงสาธารณสุขระบุด้วยว่า เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุให้เกิดการใช้ความรุนแรงในครอบครัว โดย 40% เป็นการทะเลาะวิวาทในครอบครัว 36% เป็นการทะเลาะวิวาททั่วไป 11% มีความพยายามกระทำการล่วงละเมิดทางเพศ อีก 10% เป็นการคุกคามทางเพศ และมีเพศสัมพันธ์โดยบังคับข่มชืนใจ

กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กฎหมายว่าด้วยการควบคุมแอลกอฮอล์จะช่วยบรรเทาผลกระทบและผลร้ายจากเครื่องอื่มที่มีแอลกอฮอล์ที่มีต่อสุขภาพ เศรษฐกิจ-สังคม วัฒนธรรมอันดีของชาติ และทำให้สังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เนื่องจากมีการห้าม และจำกัดเวลา สถานที่จำหน่ายและการดื่ม จำกัดการโฆษณา รวมทั้งเพิ่มอัตราภาษีอากรให้สูงขึ้น เพื่อผ่อนคลายปัญหาดังกล่าว


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์