หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน เชื่อมความสัมพันธ์ไทย–กัมพูชา

8 มกราคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1969)

OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน เชื่อมความสัมพันธ์ไทย–กัมพูชา สานต่อความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการค้าเสรี

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 ที่สนามกีฬากลางจังหวัดพระวิหาร ราชอาณาจักรกัมพูชา นายสนิท ขาวสะอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายสุทธินันท์ บุญมี ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ และนายวินัย ตรงจิตพิทักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นตัวแทนฝ่ายไทยในการเปิดงานมหกรรมการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ร่วมกับนายอุม มารา ผู้ว่าราชการจังหวัดพระวิหาร ในฐานะตัวแทนราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อเชื่อมสานสัมพันธ์ ความสามัคคี และความร่วมมือระหว่างจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา

โดยงานในปีนี้ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7 – 11 มกราคม 2558 ซึ่งมีตัวแทนสินค้า otop จากจังหวัดพระวิหาร–กังปมธง–เสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชากับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ของราชอาณาจักรไทย ประกอบด้วย จังหวัดศรีสะเกษ, อุบลราชธานี, อำนาจเจริญ, สุรินทร์ และจังหวัดยโสธร ร่วมนำสินค้าเข้ามาจำหน่วยในงานมหกรรม otop ในครั้งนี้จำนวน 74 กลุ่ม

สำหรับบรรยากาศงานในปีนี้ เป็นไปด้วยความคึกคักและอบอุ่น มีประชาชนชาวกัมพูชาให้ความสนใจเดินเลือกชมสินค้าและจับจ่ายซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการ otop ของไทยอย่างคับคั่ง

นายสนิท ขาวสะอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ในการจัดงานครั้งนี้ จังหวัดศรีสะเกษได้นำสินค้า otop อุปโภคบริโภค และสินค้าการเกษตร มาแสดงและจำหน่าย จำนวน 74 กลุ่ม เพื่อให้ประชาชนชาวกัมพูชาได้เยี่ยมชมและเลือกซื้ออย่างจุใจ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้จังหวัดศรีสะเกษ ได้มีการแลกเปลี่ยนสินค้า แลกเปลี่ยนความรู้ และที่สำคัญที่สุด คือ การเสริมสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกัน ระหว่างจังหวัดศรีสะเกษกับจังหวัดพระวิหาร

ซึ่งในครั้งนี้ ถือว่าเป็นครั้งที่ 5 ในการจัดงาน OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดินร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นการเปิดประตูการค้า การท่องเที่ยว การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอันดีงาม เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป
Credit : http://thainews.prd.go.thกรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์