หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ผลกระทบทางการค้าระหว่างไทย-จีน จากกรณีราคาน้ำมันในตลาดโลกลดลง

12 มกราคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1942)

อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยยังคงเฝ้าติดตามผลกระทบทางการค้าระหว่างไทย - จีน จากกรณีราคาน้ำมันในตลาดโลกลดลงอย่างต่อเนื่อง

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ติดตามผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ โดยเชิงบวกจะช่วยลดต้นทุนการนำเข้าพลังงาน ต้นทุนการผลิต รวมทั้งต้นทุนโลจิสติกส์ กระตุ้นการใช้จ่ายและการบริโภคครัวเรือน ทั้งยังส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ในจีน

ส่วนผลเชิงลบที่ไทยจะต้องติดตามความเคลื่อนไหว โดยสินค้าส่งออกสำคัญของไทยมีเกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน เช่น เคมีภัณฑ์ และเม็ดพลาสติก ธุรกิจกลุ่มส่งออกและการท่องเที่ยว อาจได้รับผลกระทบทางอ้อม จากกรณีที่ประเทศผู้ส่งออกน้ำมันจะมีรายได้ลดลง จากสัดส่วนราคาน้ำมันที่ลดลงทำให้ความต้องการสินค้าหรือการเดินทางท่องเที่ยวลดลงไปได้ นอกจากนี้ จากต้นทุนการผลิตและต้นทุนการนำเข้าสินค้าที่ลดลงส่งผลต่ออัตราเงินเฟ้อลดลง เกิดการใช้จ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศแห่งจีน หรือซีไอซีซี คาดการณ์ว่าในปีนี้ราคาน้ำมันในตลาดโลกจะลดลงจากปี 2557 ประมาณร้อยละ 20 ซึ่งจะทำให้ดุลการค้าระหว่างประเทศของจีนเพิ่มขึ้นถึง 47,000 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณร้อยละ 0.5 ของจีดีพี ตลอดจนปรับดุลบัญชีเดินสะพัดของภาครัฐ

อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวเพิ่มเติมว่า การลดลงของราคาน้ำมัน ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนในระยะยาว (ไกล) ที่สนับสนุนและพัฒนาพลังงานทางเลือกและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมถึงโรงงานที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการแปรรูปน้ำมันจะได้รับผลกระทบจากรายได้ลดลงCredit : http://thainews.prd.go.thกรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์