หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
เร่งรัดการยื่นบัญชีรายชื่อเข้ารับการตรวจสัญชาติแรงงานเพื่อนบ้าน

12 มกราคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1461)

นายสุธรรม บัวแก้ว จัดหางานจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดตรังได้มีการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) มีการพิจารณาออกใบอนุญาตทำงานชั่วคราวให้แก่แรงงานเพื่อนบ้านสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ซึ่งใบอนุญาตทำงานหมดอายุ ในวันที่ 31 มีนาคม 2558 และก่อนใบอนุญาตทำงานหมดอายุแรงงานดังกล่าวจะต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสัญชาติเพื่อการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและอนุญาตทำงานตามกฎหมายต่อไปนั้น

จัดหางานจังหวัดตรัง กล่าวอีกว่า หลังสิ้นสุดการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557 มีแรงงานเพื่อนบ้านยื่นขอตรวจสัญชาติน้อยไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ส่งผลให้แรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้ตรวจสัญชาติ ต้องส่งกลับประเทศตนเอง หลังวันที่ 31 มีนาคม 2558 เพื่อให้การตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา และการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้นายจ้าง/สถานประกอบการยื่นบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าวพร้อมเอกสารหลักฐานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อเข้ารับการตรวจสัญชาติให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558

ทั้งนี้ ติดต่อขอรับแบบฟอร์มบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าวฯ (Name List) ได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรัง (หลังใหม่) ชั้น 2 ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง โทร.0-7521 4027-8
Credit : http://thainews.prd.go.thกรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์