หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การค้าชายแดนไทย-เมียนมาด่านจังหวัดแม่ฮ่องสอนไทยได้เปรียบดุลการค้า

14 มกราคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 2097)

สถานการณ์การค้าชายแดนไทย-สหภาพเมียนมา ด่านจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ 2557 ไทยได้เปรียบดุลการค้า 10 ล้านบาทเศษ

ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน รายงานสถิติการส่งออกและนำเข้าสินค้าชายแดนไทย สหภาพเมียนมา ด่านจังหวัดแม่ฮ่องสอนทั้ง 5 ด่าน ในปีงบประมาณ 2557 พบว่าสินค้าส่งออกส่วนใหญ่ได้แก่ เบียร์กระป๋อง มูลค่า 33 ล้านบาทเศษ รองลงมาคือน้ำมันเชื้อเพลิง มูลค่า 23 ล้านบาทเศษ สินค้าอุปโภค บริโภคมูลค่า 12 ล้านบาทเศษ ตามด้วยรถยนต์เก่าใช้แล้ว / สุราต่างประเทศ / น้ำมันพืช และอื่น ๆ รวมมูลค่า 107 ล้านบาทเศษ

นอกจากนั้น มีสินค้าถ่ายลำ ได้แก่ เบียร์กระป๋องและน้ำมันปาลม์มูลค่า 4 ล้านบาทเศษ รวมทั้งสิ้น 112 ล้านบาทเศษ

ส่วนสินค้านำเข้าส่วนใหญ่ได้แก่ โค กระบือ มีชีวิต มูลค่า 94 ล้านบาทเศษ รองลงมาคือสินค้าอุปโภค บริโภคและพริก รวมมูลค่า 98 ล้านบาทเศษ นอกจากนั้น มีสินค้าถ่ายลำได้แก่ แร่พลวง รวมมูลค่า 3 ล้านบาทเศษ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 101 ล้านบาทเศษ ไทยได้เปรียบดุลการค้ามูลค่า 10 ล้านบาทเศษ
Credit : http://thainews.prd.go.thกรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์