หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยผลิตวัคซีนไข้เลือดออกสำเร็จเป็นครั้งแรกของโลก

14 มกราคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 2107)

ไทยจัดเวทีสมาชิกประชาคมอาเซียน เพื่อการรณรงค์สนับสนุนวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก พร้อมเผยผลสำเร็จในการผลิต 'วัคซีนไข้เลือดออก' ครั้งแรกของโลก

กลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน เพื่อการรณรงค์สนับสนุนวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก ได้จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการในภูมิภาคของกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน เพื่อการรณรงค์สนับสนุนวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ 'ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการใช้วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ สำหรับการตัดสินใจ' โดยมีแพทย์และนักวิจัย จากหลากหลายประเทศทั่วโลกเข้าร่วมหารือถึงความคืบหน้าของการพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกทางคลินิก และการจัดกิจกรรมการจัดการไข้เลือดออกโดยประชาคมอาเซียน

ศาสตราจารย์แพทย์หญิงอุษา ทิสยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ปรึกษาคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานการประชุม ได้เปิดเผยถึงผลความสำเร็จในการผลิต วัคซีนไข้เลือดออกว่า ที่ผ่านมาต้องดูแลเด็กที่เป็นไข้เลือดออกจำนวนมากและไม่มีแนวโน้มว่าจะลดลง จึงมีความคิดที่จะหาทางป้องกันโรค นอกเหนือจากการกำจัดและควบคุมยุง ทำให้นักวิจัยในเอเชียร่วมกลุ่มกันคิดค้น และพบว่าทางออกหนึ่งคือ วัคซีน เพราะได้ผลแน่นอน
Credit : http://thainews.prd.go.th
กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์