หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
เยอรมนีพร้อมที่ร่วมมือกับไทยในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

14 มกราคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1458)

เยอรมนี แสดงความพร้อมที่จะร่วมมือกับไทยในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะด้านรถไฟ และพลังงานทดแทน

พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้พบกับนายรอล์ฟ เพเทอร์ กอทท์ฟรีด ชุลเซอ เอกอัครราชทูตเยอรมนี ประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและได้หารือประเด็นความร่วมมือระหว่างไทยและเยอรมนีในหลายมิติที่ยังคงแฝงไว้ซึ่งศักยภาพ อาทิ

ความร่วมมือด้านการศึกษาในระดับอาชีวะ ซึ่งภาคเอกชนของเยอรมนีให้การสนับสนุนโอกาสการฝึกงานและการรับเข้าทำงานภายหลังสำเร็จการศึกษา นอกจากนี้ เยอรมนีพร้อมร่วมมือกับไทยในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะด้านรถไฟและพลังงานทดแทน โดยเยอรมนีเล็งเห็นว่าไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพ เป็นศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียน และเป็นเป้าหมายสำคัญในการเข้ามาขยายการค้าการลงทุน ขณะที่ฝ่ายไทยแสดงความพร้อมในการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับเยอรมนี ในสาขาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก

ในโอกาสเดียวกันนี้ เอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย ได้แสดงความเข้าใจต่อสถานการณ์ทางการเมืองไทยตามบริบทและเงื่อนไขของประเทศไทย รวมทั้งสนับสนุนกระบวนการปฏิรูปการเมืองและยินดีแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งในเยอรมนีแก่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ของไทยด้วย
Credit : http://thainews.prd.go.thกรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์