หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
เงินลงทุนเขตเศรษฐกิจลาวทะลุ 200 ล้านดอลลาร์

15 มกราคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1864)


หัวหน้าเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน "นายบัวคำ สีสุลัท" รายงานระหว่างการประชุมคณะกรรมการพรรค ฝ่ายเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน ครั้งที่ 3 ว่า การลงทุนในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น จำนวนบริษัทที่เข้ามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน เพิ่มขึ้นจาก 28 บริษัทในปี 2553 เป็น 52 บริษัทในปัจจุบัน
ในจำนวนนี้มี 7 บริษัทที่เริ่มต้นการผลิตแล้ว ส่วนใหญ่จะเป็นการผลิตเพื่อส่งออก ซึ่งสร้างงานให้ประชาชนกว่า 2,000 คน ส่วนมูลค่าการส่งออกจากบริษัทเหล่านี้อยู่ที่ประมาณ 78 ล้านดอลลาร์ หรือราว 2,574 ล้านบาท ในปีที่แล้ว
นายบัวคำกล่าวด้วยว่า คณะกรรมการพรรคจำเป็นต้องเพิ่มความพยายามให้มากขึ้นตลอดช่วงสามปีข้างหน้า เพื่อดึงดูดนักลงทุนทั้งภายในประเทศและต่างชาติให้ได้อย่างน้อย 65 ราย ให้ได้เงินลงทุนรวมกันถึง 600 ล้านดอลลาร์ และจ้างงานประชาชนเพิ่มอีกราว 10,000 คน


ทั้งนี้เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน เป็นเขตเศรษฐกิจแห่งแรกของประเทศลาวที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2546 เพื่อส่งเสริมการลงทุนทั้งภายใน และต่างประเทศในภาคการผลิต การค้า การบริการ และโลจิสติกส์ให้เป็นไปตามกลไกเศรษฐกิจแบบตลาด โดยรัฐบาลลาวได้ตั้งเป้าให้เขตเศรษฐกิจนี้เป็นตัวขับเคลื่อนที่จะนำพาประเทศให้หลุดพ้นจากความยากจน และสร้างพื้นฐานด้านอุตสาหกรรม และความทันสมัยภายในปี 2563


credit : bangkokbiznews

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์