หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
พาณิชย์ ถอยแก้กฎหมายต่างด้าว อ้างไทยยังต้องการต่างชาติลงทุน

16 มกราคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1443)

นายชัยณรงค์ โชไชย รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า เมื่อปลายเดือนธันวาคม 2557
กรมฯ ได้เสนอเรื่องการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 ให้พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ พิจารณาแล้ว โดยเสนอให้ชะลอการปรับปรุงแก้ไขออกไปก่อน เห็นว่า ขณะนี้ประเทศไทยยังต้องการการลงทุนจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งภาวะเศรษฐกิจไทย
ยังไม่ดี การแก้ไขกฎหมายนี้อาจทำให้นักลงทุนขาดความเชื่อมั่นมาลงทุนในไทยได้

สำหรับการแก้ไขบัญชีแนบท้าย 3 พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวนั้น ในเร็ว ๆ นี้จะเสนอคณะกรรมการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ที่มีนางสาวชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์
เป็นประธาน พิจารณาเห็นชอบให้นำธุรกิจธนาคารพาณิชย์และธุรกิจประกันภัยออกจากบัญชีดังกล่าว เพราะมีหน่วยงานและกฎหมายกำกับดูแลอย่างเข้มงวดอยู่แล้ว หากได้รับความเห็นชอบสามารถออกเป็นกฎกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้มีผลบังคับใช้ได้

ทั้งนี้ ในอนาคตหากคนต่างด้าวจะมาขออนุญาตทำธุรกิจทั้ง 2 ประเภท ไม่ต้องมาขออนุญาตจาก
คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวอีกแล้ว สามารถขออนุญาตได้จากธนาคารแห่งประเทศ
ไทย (ธปท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.)

แต่สำหรับการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องของธนาคารพาณิชย์และธุรกิจประกันภัย เช่น ธุรกิจลีสซิ่ง ธุรกิจให้กู้ยืมในเครือธุรกิจให้คำปรึกษาในเครือ เป็นต้น ยังต้องมาขออนุญาตจากคณะกรรมการฯ อยู่

ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เสนอแก้ไข พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
ในประเด็นคำนิยามของคนต่างด้าวเพื่อป้องกันปัญหานอมินีที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์