หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
เขมรพบสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำคล้ายไส้เดือนยักษ์

17 มกราคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 2826)


สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำไร้ขาสายพันธุ์ใหม่คล้ายไส้เดือนยักษ์ หรืองู ถูกพบในป่าหนาทึบของกัมพูชา
องค์การอนุรักษ์พืชและสัตว์ป่าระหว่างประเทศ (FFI)ระบุว่า สิ่งมีชีวิตสีน้ำตาลเทามีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Ichthyophis cardamomensis ถูกพบในเทือกเขาคาร์ดามอม ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ
FFI ระบุว่า สิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่นี้สามารถเติบโตจนมีความยาวได้มากถึง 1.5 เมตร

เทือกเขาคาร์ดามอน ครั้งหนึ่งเคยเป็นฐานที่มั่นของเขมรแดง เทือกเขาแห่งนี้มีความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตหลายสายพันธ์ุที่หายาก รวมทั้ง ช้างเอเชีย แต่ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวกำลังเผชิญต่อการตัดไม้ทำลายป่าอย่างกว้างขวาง

นักอนุรักษ์เตือนว่า การลักลอบตัดไม้ และการทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยอื่นๆ อาจทำให้สิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่เหล่านี้สูญพันธุ์ลง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์