หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทย-กัมพูชา เร่งแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้ตามแนวชายแดน

19 มกราคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1563)

ไทย-กัมพูชา เห็นพ้องเร่งแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้ตามแนวชายแดน พร้อมพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ยกระดับจุดผ่านแดน 4 จุด ให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร

พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า จากการเดินทางเยือนจังหวัดเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อร่วมประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี ไทย - กัมพูชา ครั้งที่ 9 ตามคำเชิญของนายฮอร์ นัมฮง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ราชอาณาจักรกัมพูชา และความร่วมมือระหว่างประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 15 - 16 มกราคมที่ผ่านมา

ทั้งสองประเทศได้หารือถึงการยกระดับความร่วมมือทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านความมั่นคง จะเร่งดำเนินการ ได้แก่ การแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้ตามแนวชายแดน ที่มีคณะกรรมการระดับประเทศประสานการทำงาน ซึ่งกัมพูชาเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการระดับประเทศสองฝ่ายในโอกาสแรก ด้านเศรษฐกิจ จะส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว โดยจะเจรจาอนุสัญญายกเว้นการเก็บภาษีซ้อน และใช้ตลาดทุนของไทยเป็นแหล่งระดมทุน สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของกัมพูชา และเห็นพ้องพัฒนาพื้นที่ชายแดนเป็นชายแดนแห่งสันติภาพ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนในจังหวัดบันเตียเมียนเจย - สระแก้ว และจังหวัดเกาะกง - ตราด ยกระดับจุดผ่านแดน 4 จุด ให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร เจรจาเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลไทย - กัมพูชา ในอ่าวไทย พร้อมสานต่อโครงการด้านสังคมและวัฒนธรรมในกัมพูชา พัฒนาทักษะอาชีพแรงงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนตามแนวชายแดน และลดปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ

สำหรับความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อเตรียมพร้อมสู่ประชาชนอาเซียนนั้น จะเร่งพัฒนาความเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมระหว่างภูมิภาค อาทิ การก่อสร้างเส้นทางรถไฟอรัญประเทศ - ปอยเปต โดยปีนี้จะดำเนินการก่อสร้างจุดผ่านแดนบ้านหนองเอี่ยน - สตึงบท ซึ่งคาดว่าจะเปิดใช้ได้ในปี 2561 ที่สำคัญจะมีกิจกรรมฉลองครบรอบ 65 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับกัมพูชาอีกด้วย
Credit : http://thainews.prd.go.th


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์