หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
รมต.กต.กำหนดเข้าร่วมการประชุม JC ไทย-สปป.ลาว ครั้งที่ 19

22 มกราคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 2193)

นายเสข วรรณเมธี อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เตรียมเข้าร่วมการประชุม คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ (JC) ไทย-สปป.ลาว ครั้งที่ 19 ที่ นครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ในวันที่ 24 มกราคมนี้ โดยมี พลเอก ธนะศักดิ์ เป็นประธานฝ่ายไทย และ นายทองลุน สีสุลิด รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สปป.ลาว เป็นประธานฝ่ายลาว

โดยทั้งสองฝ่ายกำหนดหารือให้ความสำคัญความร่วมมือใน 4 เรื่องหลัก คือ การพัฒนาพื้นที่ชายแดนรวมทั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งและการเชื่อมโยงในภูมิภาค รวมทั้งเส้นทางรถไฟ สาธารณรัฐประชาชนจีน-สปป.ลาว-ไทย การระดมทุนของ สปป.ลาว ในตลาดทุนไทยและการพัฒนาตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ของ สปป.ลาว รวมถึงการสนับสนุนด้านวิชาการด้านการแปรรูปรัฐวิสาหกิจและความร่วมมือด้านแรงงาน การพิสูจน์สัญชาติแรงงานลาวในไทย แรงงานรายวันและตามฤดูกาลตามแนวชายแดน และการจัดทำ Smart Card สำหรับแรงงาน รวมทั้งหารือเกี่ยวกับแนวคิด "ทศวรรษแห่งสายสัมพันธ์ไทย–สปป.ลาว" (Decade of Thai - Lao People’s Relations) ด้วย
Credit : http://thainews.prd.go.th


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์