หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
กต.เตรียมผลักดันการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ

22 มกราคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1235)

พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กำหนดเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN Foreign Ministers’ Retreat - AMM Retreat) ที่เมืองโกตากีนาบาลู ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 27–28 มกราคมนี้ ตามคำเชิญของดาโต๊ะ ซรี อะนิฟาห์ บิน ฮัจญี อามาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซีย ประธานอาเซียน โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งแรกของอาเซียน ในปี 2558 เพื่อเป็นการหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศ ในอาเซียน

โดยประเทศไทยเตรียมผลักดันประเด็นและข้อคิดเห็นที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวในการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 25 ที่กรุงเนปิดอว์ เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องแนวทางการจัดทำวิสัยทัศน์อาเซียนภายหลังปี 2558/ ความเชื่อมโยงภายในอาเซียน/ การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนของภูมิภาค/ การให้ความสำคัญกับวาระประชาชนในการสร้างประชาคมอาเซียน/ รวมทั้งการรับมือกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่

นอกจากนี้ ในที่ประชุมจะมีการหารือเกี่ยวกับการสร้างประชาคมอาเซียนและการพัฒนาวิสัยทัศน์อาเซียนภายหลังปี 2558 (Post-2015 Vision) เพื่อรับมือกับสิ่งท้าทาย อาทิ อาชญากรรมข้ามชาติ ภัยพิบัติ และโรคระบาด ในภูมิภาคและในระดับโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งหารือเกี่ยวกับการรักษาบทบาทนำของอาเซียน และโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาอำนาจท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงCredit : http://thainews.prd.go.th


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์