หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การถูกตัด GSP มีผลต่อภาพรวมการส่งออกของไทย

23 มกราคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 2079)

นายจิรเทพ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา โฆษกธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. กล่าวว่า ธปท. คาดการณ์ถึงการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกของไทยที่ร้อยละ 1.0 โดยได้นำปัจจัยจากการที่ไทยถูกตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร หรือ GSP เนื่องจากมองว่าสินค้าส่งออกภายใต้ GSP ถูกตัดสิทธิทั้งหมดในวันที่ 1 มกราคม ที่ผ่านมา น่าจะเริ่มเห็นผลกระทบตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี 2558

อย่างไรก็ตาม ผลกระทบต่อการส่งออกไทยน่าจะมีขนาดไม่มากนัก เนื่องจากสัดส่วนของสินค้าส่งออกภายใต้สิทธิ GSP ที่ไปสหภาพยุโรป หรือ EU มีเพียงร้อยละ 4.0 ของการส่งออกรวมของไทย ซึ่งส่วนใหญ่เสียภาษีเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเพียงร้อยละ 2 - 6 ยกเว้นสัปปะรดกระป๋อง อาหารทะเลแปรรูปที่เสียภาษีเพิ่มขึ้นมาก อีกทั้งสินค้าบางส่วนเป็นสินค้าที่ยุโรปยังจำเป็นต้องนำเข้าจากไทย อาทิ ชิ้นส่วนยานยนต์ รถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าในรุ่นที่ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิต

โฆษกธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวถึงภาพรวมด้านการแข่งขันของไทย โดยมองว่าค่อนข้างเสียเปรียบประเทศคู่แข่งที่ยังได้รับสิทธิ GSP ทั้งเวียดนาม อินโดนิเซีย ในขณะที่ประเทศคู่แข่งที่ถูกตัดสิทธิ GSP ไปแล้ว เช่น มาเลเซีย และบราซิล สามารถใช้ประโยชน์ผ่านช่องทางข้อตกลงเขตการค้าเสรี หรือ FTA ซึ่งปัจจุบันไทยยังไม่บรรลุข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับยุโรป
Credit : http://thainews.prd.go.th


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์