หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
รัฐมนตรีอาเซียน เห็นชอบกำหนดมาตรการความมั่นคงไซเบอร์

24 มกราคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1581)


นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที) กล่าวภายหลังการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่ 14 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 ม.ค.2558 ในหัวข้อหลักการปรับเปลี่ยนอาเซียนเพื่อมุ่งใปสู่ประชาคมอาเซียนที่ฉลาดโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและความร่วมด้านความมั่นคงปลอดภัยในโลกไซเบอร์ ว่า
การประชุมดังกล่าวประเทศไทยได้รับประโยชน์หลายด้าน อาทิ ความร่วมมือในการเชื่อมต่อทั้งโครงสร้างพื้นฐานระดับอาเซียนความร่วมมือพัฒนาดาต้าคอนเทนต์ต่าง ๆ ที่ต้องวิจัยร่วมกัน
สำหรับสาระสำคัญหลักๆที่รัฐมนตรีอาเซียนให้ความสำคัญและเห็นว่าเป็นปัญหาใหญ่ คือ เรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ทุกประเทศได้รับปัญหาเหมือนกันและประเทศไทยถือว่าถูกโจรกรรมทางข้อมูลเป็นอันดับ 1 ของอาเซียน
นอกจากนี้ รัฐมนตรีอาเซียนยังได้ลงนามความตกลงระหว่างบรูไนและสิงคโปร์เพื่อลดค่าบริการโทรศัพท์มือถือข้ามแดนระหว่างกัน และลดค่าบริการมือถือข้ามแดนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างความเป็นตลาดโทรคมนาคมแบบตลาดเดียว
อีกทั้ง ยังสนับสนุนบริการสาธารณะและบริการเชิงพาณิชย์ออนไลน์เน้นย้ำการสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในการใช้ประโยชน์จากไอซีทีโดยประชาชนและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
นายพรชัย กล่าวว่า นอกจากการประชุมอาเซียนแล้ว ที่ประชุมยังได้หารือร่วมกับรัฐมนตรีผู้แทนจาก จีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี และสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ไอทียู) เพื่อสนับสนุนและร่วมมือในระดับประเทศที่มีให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียนในด้านโทรคมนาคมกำหนดนโยบายและกฏระเบียบด้านไอซีที ด้านไซเบอร์ซีเคียวลิตี้ (ความปลอดภัย)ด้านการจัดการคลื่นความถี่ การเข้าถึงดิจิตอล และด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
อีกทั้ง รัฐมนตรีอาเซียนยังยืนยันจะขยายกรอบระยะของความร่วมมือระหว่างอาเซียนและไอทียู ในสาขาไอซีที ที่กำลังจะสิ้นสุดในเดือน พ.ย.2559 นี้ด้วย และจะเร่งแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน 2015 ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ก่อนเริ่มดำเนินการปลายปี 2558


credit : dailynews

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์