หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
เปิดตัวแม่สอดโมเดลขยายการค้ากับเพื่อนบ้าน

25 มกราคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1659)


พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ และนางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมช.พาณิชย์ จะลงพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตากพร้อมทั้งเชิญนายอู วิน มินท์ รมว.พาณิชย์เมียนมาร์ เปิดตัวแม่สอดโมเดลซึ่งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยจะมีการประกาศเจตนารมณ์เมืองคู่แฝดแม่สอด-เมียวดีระหว่างรองผู้ว่าราชการ จ.ตาก และเมียวดี เพื่อผลักดันความร่วมมือทางด้านการค้าการลงทุน และความสัมพันธ์ระหว่างสองเมืองให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น
"นโยบายของรมว.พาณิชย์จะใช้แม่สอดโมเดลในการขยายการค้า การลงทุน กับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งต่อไปจะมีการขยายความร่วมมือไปยังเขตพัฒนาเศรษฐกิจอื่นๆโดยล่าสุดนายกรัฐมนตรีได้ลงนามประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้ว 5 แห่ง ได้แก่ ที่จ.ตากมุกดาหาร สระแก้ว สงขลา และตราด”
ทั้งนี้ ความร่วมมือบ้านพี่เมืองน้องระหว่างแม่สอด-เมียวดีจะช่วยสร้างความใกล้ชิดทางด้านเศรษฐกิจ การค้า สังคม วัฒนธรรมระหว่างกันโดยเฉพาะความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน ระบบโลจิสติกส์ที่จะเข้ามามีส่วนช่วยในการขยายการค้าชายแดน เพราะด่านศุลกากรแม่สอดเป็นด่านที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด เมื่อเทียบกับด่านศุลกากรอื่นๆของไทยกับเมียนมา

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์