หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
4 ชาติเตรียมยกระดับลาดตระเวนชายแดนแม่น้ำโขง

26 มกราคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1795)

แผนเซฟแม่โขงเดินหน้า เตรียมยกระดับลาดตระเวนชายแดนร่วมสี่ชาติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และเลขา ปปส. เตรียมนำเสนอทั้งจีน ลาวและเมียนมา หลังจากศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัย หรือ เซฟแม่น้ำโขง เปิดดำเนินการมาแล้วกว่า 10 วัน

ล่าสุดนายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ ปปส. ได้เดินทางมาติดตามความคืบหน้าการดำเนินการ ซึ่งศูนย์ดังกล่าวเป็นศูนย์ประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านยาเสพเสพติดของสี่ประเทศในลุ่มแม่น้ำโขง ประกอบด้วย จีน เมียนมา ลาว และ ไทย แต่ละประเทศได้ส่งเจ้าหน้าที่มาประจำที่ศูนย์แห่งนี้เพื่อประสานงานด้านงานข่าวและการวางแผนการทำงานด้านยาเสพติด ประเทศละ 2 คน

ทั้งนี้ พบว่าช่วงเวลาเพียง 10 วัน เริ่มปรากฏผลการประสานงานด้านการข่าวระหว่างประเทศในทิศทางที่น่าพอใจ และเชื่อว่าขบวนการค้ายาเสพติดจะมีปฏิกิริยากับการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ ส่วนจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อหลบเลี่ยงการสกัดกั้นปราบปรามไปในทิศทางใดจะมีการประเมินและติดตามอย่างใกล้ชิด ระยะต่อไปจะมีการวางแผนตรวจค้นและลาดตระเวนพื้นที่ชายแดนในพื้นที่เป้าหมายของแต่ละประเทศ รวมทั้งร่วมกันกำหนดแผนการปฏิบัติในระดับนโยบายซึ่งจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจนมากขึ้น

สัปดาห์หน้า พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม จะเดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจะนำแผนปฏิบัติการของเซฟแม่โขงไปนำเสนอกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสี่ประเทศให้รับทราบ นอกจากนี้ เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจะเดินทางไปเมียนมาและลาวต้นเดือนกุมพาพันธ์ เพื่อประชุมรับฟังการปฏิบัติงานด้านยาเสพติและจะนำผลงานของศูนย์ไปเสนอเพื่อร่วมกับปรับระบบการรวบรวมข้อมูลและการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทั้งนี้จากที่ผ่านมาแม่น้ำโขงถูกใช้เป็นเส้นทางสำคัญในการลำเลียงยาเสพติดปีละไม่น้อยกว่า 30 ล้านเม็ด และ มีกลุ่มที่สร้างอิทธิพลในการเรียกเก็บค่าคุ้มครอง ความร่วมมือภายใต้แผนเซฟแม่น้ำโขงจะช่วยยกระดับขีดความสามารถการทำงานด้านยาเสพติดให้มีศักยภาพมากขึ้น ซึ่งองค์การสหประชาชาติได้ให้ความสำคัญและติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการแผนเซฟแม่น้ำโขง อย่างใกล้ชิดเช่นกัน

Credit : http://thainews.prd.go.th


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์