หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม คกก.ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี

26 มกราคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1867)

ไทย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 11 เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี และให้บรรลุเป้าหมายการค้าสองฝ่ายที่ตั้งเป้าไว้ 150,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2558

นายธวัชชัย โสภาเสถียรพงศ์ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 11 ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 29 มกราคมนี้ ที่จังหวัดอุบลราชธานี ว่า ปีนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงาน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานจากการประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี สมัยพิเศษ เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา

ซึ่งการประชุมครั้งนี้เพื่อหารือปรับปรุงความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าของอาเซียน-เกาหลี ที่จะเปิดตลาดเพิ่มเติมของสินค้าอ่อนไหวของอาเซียนและเกาหลี รวมทั้งปรับปรุง แก้ไขกฎระเบียบการค้าทั้งสองฝ่ายให้สะดวกมากขึ้น และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี มากขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการค้าสองฝ่ายที่ผู้นำอาเซียน-เกาหลีใต้ ตั้งเป้าไว้ 150,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2558 และ 200,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2563

สำหรับ มูลค่าการค้าระหว่างไทย-สาธารณรัฐเกาหลี ในปี 2557 (มกราคม – พฤศจิกายน) มีมูลค่า 12,713.99 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2556 ร้อยละ 7 ซึ่งปัจจุบันสาธารณรัฐเกาหลี เป็นคู่ค้าอันดับ 10 ของไทย โดยไทยเป็นฝ่ายขาดดุลการค้ากับสาธารณรัฐเกาหลีมาโดยตลอด สินค้าส่งออกสำคัญของไทยไปเกาหลีใต้ ได้แก่ เครื่องจักรไฟฟ้า ยานยนต์ น้ำมัน ส่วนสินค้านำเข้าหลักจากเกาหลีใต้ ได้แก่ เหล็กและผลิตภัณฑ์เครื่องจักรกล เคมีภัณฑ์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า
Credit : http://thainews.prd.go.th


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์