หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยยกเลิกภาษี-โควต้าน้าตาล

27 มกราคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 2875)

นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี ประธานคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย เปิดเผยว่า จากพันธกรณีภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ที่ไทยได้ลงนามร่วมกันเมื่อปี 2522 มีข้อผูกพันให้สินค้าน้ำตาลทรายดิบขาวและขาวบริสุทธิ์เป็นสินค้าอ่อนไหวสูง (Highly Sensitive List) โดยไทยจะทยอยลดภาษีเฉพาะในโควตา (WTO) ที่มีปริมาณ 13,670 ตันต่อปี จาก 65% เหลือ 0% ภายในปี 2559 ซึ่งปัจจุบันไทยจัดเก็บภาษีอยู่ที่ 7.22% ขณะที่สาธารณรัฐเกาหลียังจัดเก็บภาษี
นำเข้าน้ำตาลทรายดิบจากไทยในอัตรา 3%

ทาง 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทรายได้แจ้งต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศขอให้เร่งดำเนินการยกเลิกภาษีและโควตานำเข้าน้ำตาลทรายดิบจากเกาหลี เพื่อขอรับสิทธิภาษี 0% จากสาธารณรัฐเกาหลีตามหลักการผลตอบแทนภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี เนื่องจากสาธารณรัฐเกาหลีได้อ้างหลักการผลตอบแทนภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีดังกล่าว โดยจะลดภาษีนำเข้าน้ำตาลทรายดิบจากไทยต่อเมื่อที่ไทยยกเลิกภาษีและโควตานำเข้าน้ำตาลทรายดิบให้กับสาธารณรัฐเกาหลีก่อนเท่านั้น

ล่าสุด กระทรวงการคลังและกระทรวงพาณิชย์ได้เห็นชอบตามข้อเสนอของ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย โดยได้ออกประกาศยกเลิกภาษีและโควตานำเข้าน้ำตาลดิบจากอ้อยภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี โดยเป็นการให้สิทธิประโยชน์แก่ทุกประเทศภายใต้กรอบการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ยกเว้นฟิลิปปินส์ เวียดนาม อินโดนีเซีย ลาวและเมียนมา เนื่องจากประเทศเหล่านี้ยังมิได้ยกเลิกภาษีนำเข้าสินค้าน้ำตาลทรายดิบจากไทย

ประธานคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย กล่าวว่า ขณะนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ถึงการยกเลิกภาษีและโควตานำเข้าน้ำตาลทรายดิบจากสาธารณรัฐเกาหลีแล้ว เพื่อขอให้สาธารณรัฐเกาหลีประกาศยกเลิกภาษีนำเข้าน้ำตาลทรายดิบจากไทยเป็นการตอบแทนโดยเร็ว ซึ่งตามหลักการ สาธารณรัฐเกาหลีจะต้องดำเนินการให้มีผลบังคับใช้ภายใน 90 วัน หลังจากที่ได้รับหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการ

ทั้งนี้ ความสำเร็จจากการยกเลิกภาษีนำเข้าน้ำตาลทรายดิบต่างตอบแทนในครั้งนี้ ทำให้ไทยสามารถขยายโอกาสการส่งออกน้ำตาลทรายดิบไปยังสาธารณรัฐเกาหลีได้มากยิ่งขึ้น จากปัจจุบันที่มีการ
ส่งออกน้ำตาลทรายดิบเฉลี่ยปีละ 4 - 5 แสนตัน เนื่องจากสาธารณรัฐเกาหลีไม่มีอุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาลทรายดิบในประเทศและเป็นตลาดที่สำคัญของไทย

นอกจากนี้ ยังเป็นการรักษาสถานภาพทางการแข่งขันให้แก่อุตสาหกรรมน้ำตาลทรายของไทยในฐานะที่เป็นผู้ส่งออกรายใหญ่อันดับ 2 ของโลกกับประเทศที่เป็นแหล่งนำเข้าที่สำคัญของสาธารณรัฐเกาหลี โดยเฉพาะออสเตรเลียซึ่งเป็นผู้ส่งออกน้ำตาลรายใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก ที่กำลังจะได้รับสิทธิภาษี 0% ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีสาธารณรัฐเกาหลี-ออสเตรเลีย ที่คาดว่าจะเริ่มบังคับใช้ได้
ในช่วงต้นปี 2558 นี้ ซึ่งหากฝ่ายไทยไม่เร่งดำเนินการอาจทำให้อุตสาหกรรมน้ำตาลทรายไทยสูญเสียโอกาสการแข่งขันในการท้าตลาดได้

โรงงานน้ำตาลทรายเห็นด้วยกับการลดภาษีน้ำตาลทรายดิบจากสาธารณรัฐเกาหลีให้เหลือ 0% ทั้งในและนอกโควตา WTO เนื่องจากทั้งอุตสาหกรรมน้ำตาลทรายไทยและผู้นำเข้าน้ำตาลทรายดิบของสาธารณรัฐเกาหลีจะได้รับประโยชน์ต่อการลดภาษีในครั้งนี้ อีกทั้งยังช่วยให้ไทยสามารถป้องกันคู่แข่ง
ที่เข้าจะเข้ามาแย่งตลาดส่งออกน้ำตาลทรายของไทย ทำให้เราสามารถรักษาความเป็นผู้นำในการส่งออกน้ำตาลทรายในภูมิภาคนี้ต่อไปได้อย่างแข็งแกร่ง
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์