หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
แรงงานไทยที่ไปทำงานในมาเลเซียต้องตรวจสุขภาพ

28 มกราคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1853)


ทางการมาเลเซียประกาศเริ่มบังคับใช้ระบบการจัดการรวมศูนย์ข้อมูลสำหรับการนำเข้าแรงงานต่างชาติ (FWCMS) อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2558 เป็นต้นไป โดยเริ่มใช้ในขั้นตอนของการตรวจสุขภาพแรงงานต่างชาติในประเทศต้นทาง (Bio-Medical) และการขอเอกสาร Calling Visa (eVDR) โดยนายจ้างในประเทศมาเลเซีย
ดังนั้น แรงงานไทยคนใดที่ได้รับติดต่อจ้างงานจากนายจ้างในประเทศมาเลเซีย (ยกเว้นแรงงานประเภท Expatriate และแรงงานตำแหน่งผู้ประกอบอาหารในร้านอาหารประเภทต้มยำ ซึ่งขอใบอนุญาตทำงานแบบ 3 เดือน) ก่อนยื่นเอกสารสำเนาหนังสือเดินทางให้นายจ้างขอ Calling Visa แรงงานไทยจะต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพ ณ สถานพยาบาลที่ติดตั้งระบบ FWCMS
เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสุขภาพ เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะส่งผลการตรวจสุขภาพไปยังกรมตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซียโดยตรง หากผลการตรวจสุขภาพพบว่าเหมาะสมสำหรับการจ้างงาน (Fit) กรมตรวจคนเข้าเมืองจะแจ้งให้นายจ้างทราบ เพื่อนายจ้างจะได้ดำเนินการขอ Calling Visa ต่อไป แต่หากผลการตรวจสุขภาพพบว่าไม่เหมาะสมสำหรับการจ้างงาน (Unfit) กรมตรวจคนเข้าเมืองจะไม่อนุมัติการจ้างงาน
 
 
ที่มา : กระทรวงแรงงาน

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์