หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
สำนักเลขาธิการ APEC อยู่ที่ไหน?

13 สิงหาคม 2021 (จำนวนคนอ่าน 296)

สำนักเลขาธิการ APEC อยู่ที่ไหน?

สำนักเลขาธิการ APEC อยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ 
มีบทบาทดังนี้
          - เป็นกลไกสนับสนุนการทำงานของ APEC และคณะทำงานต่าง ๆ
          - ประสานงานและให้ข้อมูลแก่องค์กรภายใน APEC
          - ให้บริการประชาชนเกี่ยวกับข้อมูล APEC

ชุดข้อมูลความรู้ทั่วไป APEC ชุดที่ 5
ที่มา หนังสือ APEC กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก
โดย กองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

อินโฟกราฟิก
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์

#APEC #APEC2022THAILAND

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์