หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ธปท.ประกาศเกณฑ์เปิดข้อมูลธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ

28 มกราคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1629)

ธนาคารแห่งประเทศไทย ออกประกาศการใช้หลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลบริการทางการเงินสำหรับธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ โดยพร้อมใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวในเดือนกุมภาพันธ์ 2558

นายจิรเทพ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา โฆษกธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวถึงกรณี ธปท. ออกประกาศการใช้หลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลบริการทางการเงินสำหรับธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ (Principles for Product Transparency and Disclosure on Cross-Border Trade Settlement) เพื่อให้ผู้ใช้บริการทางการเงินที่ทำธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ มีข้อมูลสำคัญที่ชัดเจนและเข้าถึงได้ง่ายที่จะใช้เปรียบเทียบในการตัดสินใจเลือกใช้บริการจากสถาบันการเงินว่า

ข้อมูลดังกล่าวจะสอดคล้องกับข้อมูลที่ธนาคารพาณิชย์ในไทยได้เปิดเผยอยู่แล้วในเรื่องดอกเบี้ย ส่วนลด ค่าบริการต่างๆ และเบี้ยปรับสำหรับธนาคารพาณิชย์ ตามที่ ธปท. ได้ประกาศไว้ เพื่อให้มีความชัดเจน โปร่งใส ทำให้ลูกค้ามีข้อมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจ ที่ผ่านมาพบว่าธนาคารพาณิชย์บางแห่งเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเฉพาะที่เป็นภาษาไทย

ดังนั้น ตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลบริการทางการเงินสำหรับธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศจึงขอให้มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษด้วย เพื่อให้ลูกค้าในอาเซียนได้รับข้อมูลที่เท่าเทียมกัน ทั้งนี้ การใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับความพร้อมแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน และไม่มีข้อบังคับ หรือบทลงโทษ

โดยประเทศที่มีความพร้อมและสามารถใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ มีด้วยกัน 4 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย สำหรับประเทศที่ยังไม่พร้อมก็จะมีการเตรียมตัว คาดว่าจะใช้หลักเกณฑ์ได้ภายในปี 2558

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาในอาเซียนยังไม่ได้มีการพูดถึงการใช้เงินสกุลเดียว หรือ การใช้เงินสกุลใดสกุลหนึ่งเป็นหลัก แต่สำหรับการใช้เงินสกุลท้องถิ่นเพื่อการค้าขายนั้นจะเป็นไปตามความพร้อมของธุรกิจและของตลาดการเงินในแต่ละประเทศ
Credit : http://thainews.prd.go.th


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์