หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
APEC กับงานที่ปรึกษาภาคธุรกิจ

3 สิงหาคม 2021 (จำนวนคนอ่าน 807)

APEC กับงานที่ปรึกษาภาคธุรกิจ

การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน คือ อีกกลไกหลักของ APEC นอกเหนือจากการประชุมระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ

โดย APEC จัดตั้ง สภาที่ปรึกษาทางธุรกิจ APEC หรือ ABAC (The APEC Business Advisory Council) รวมตัวผู้แทนของภาคเอกชน

ซึ่งมีบทบาทในดารรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของภาคธุรกิจในการปรับปรุงการค้า การลงทุน และการดำเนินธุรกิจ.

ผู้แทน ABAC ของไทยมี 3 หน่วยงาน ได้แก่
          - สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
          - สมาคมธนาคารไทย
          - สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ชุดข้อมูลความรู้ทั่วไป APEC ชุดที่ 4
ที่มา หนังสือ APEC กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก
โดย กองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

อินโฟกราฟิก
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์

#APEC #APEC2022THAILAND

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์