หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
รมว.พาณิชย์เห็นชอบส่งเสริมการค้าชายแดนไทย-เมียนมา

29 มกราคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1452)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผย มีความเห็นชอบร่วมกันกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เมียนมา พร้อมตั้งเป้าขยายการค้าชายแดนเป็น 2 เท่า ในปี 2016

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงความร่วมมือการส่งเสริมการค้าชายแดนไทย-เมียนมา ผ่านยุทธศาสตร์แม่สอด-เมียวดี โมเดล ที่ห้องแชง พาเลช โรงแรมแชงกรี-ล่า กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายอู มิน วิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เมียนมา โดย พลเอก ฉัตรชัยกล่าวว่า การหารือในครั้งนี้ได้พูดคุยกันในหลายประเด็นและมีความเห็นชอบร่วมกันในเรื่องการขยายการค้าชายแดนไทย-เมียนมา เพิ่มขึ้นอีก 2 เท่า ในปี 2016 โดยจะมีการตั้งคณะกรรมการร่วมของส่วนราชการ เพื่อบรรลุเป้าหมาย การพัฒนาการค้าส่งค้าปลีก

นอกจากนี้ ยังได้ฝากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เมียนมา ในการนำข้อเสนอ 6 ประเด็น เข้าร่วมการพิจารณาในระดับการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมทางการค้า (เจ ที ซี) ในเดือนสิงหาคมนี้ อาทิ เรื่องการส่งเสริมระบบการส่งออก โลจิสติกส์ เรื่องการอำนวยความสะดวกทางการค้า แรงงาน การท่องเที่ยว รวมถึงเรื่องความร่วมมือตามยุทธศาสตร์แม่สอด-เมียวดี โมเดล อีกด้วย

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เมียนมามีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือ พร้อมทั้งมีข้อเสนอว่า ควรมีการพบปะหารือกันในระดับนโยบายมากขึ้น และควรขยายการค้าออกไป รวมทั้งเพิ่มจุดเศรษฐกิจให้มากขึ้น ทั้งนี้ ข้อเสนอดังกล่าวตรงกับยุทธศาสตร์ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในเรื่องการขยายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งจะทำให้ความคาดหวังต่าง ๆ สำเร็จตามเป้าหมายเร็วขึ้น
Credit : http://thainews.prd.go.th


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์