หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
5 เรื่องน่ารู้ APEC

22 กรกฎาคม 2021 (จำนวนคนอ่าน 421)

5 เรื่องน่ารู้ APEC

1. สมาชิก APEC เรียกว่า "เขตเศรษฐกิจ” แทนคำว่า "ประเทศ”
     - เนื่องจากบางสมาชิกไม่มีสถานะเป็นประเทศ แต่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ

2. วัตถุประสงค์ APEC
          - เป็นแหล่งบ่มเพาะทางความคิด สนับสนุนการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
          - ดำเนินการโดยยึดหลักฉันทามติ ความสมัครใจ ไม่โยงการเมือง
          - เพื่อบรรลุเป้าหมายในการเปิดเสรีด้านการค้าและการลงทุน (เป้าหมายโบกอร์)

3. APEC ไม่ใช้ธงชาติในการประชุมและการประชาสัมพันธ์

4. ผู้สังเกตการณ์ถาวร 3 หน่วยงาน
          - สำนักงานเลขาธิการอาเซียน
          - สภาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภาคพื้นแปซิฟิก (PECC)
          - กรอบการประชุมหมู่เกาะแปซิฟิก (PIF)

5. เจ้าภาพการประชุม APEC
          - เรียงไทม์ไลน์ 2562 ชิลี > 2563 มาเลเซีย > 2564 นิวซีแลนด์ (ปัจจุบัน) > 2565 ไทย (ปีต่อไป) > 2568 เกาหลีใต้


ชุดข้อมูลความรู้ทั่วไป APEC ชุดที่ 2

ที่มา หนังสือ APEC กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก
โดย กองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

อินโฟกราฟิก
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์