หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
APEC คืออะไร?

19 กรกฎาคม 2021 (จำนวนคนอ่าน 391)

APEC คืออะไร?

APEC: Asia-Pacific Economic Cooperation หรือ กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
     - มีเป้าหมายในการส่งเสริมการค้าการลงทุน และด้านอื่น ๆ เช่น สังคม การเกษตร ภัยพิบัติ บทบาทสตรี สาธารณสุข
     - APEC มีสมาชิก 21 เขตเศรษฐกิจ
          - ออสเตรเลีย บรูไนฯ แคนาดา ชิลี จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด์ ปาปัวนิวกินี เปรู ฟิลิปปินส์ รัสเซีย สิงคโปร์ จีนไทเป ไทย สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม
     - มีประชากรรวม 2.8 พันล้านคน
     - มี GDP คิดเป็น 59% เมื่อเทียบกีบ GDP โลก
     - การค้าระหว่างประเทศของไทยกับสมาชิก APEC คิดเป็น 69.8% เมื่อเทียบกับการค้าระหว่างประเทศของไทยทั้งหมด

ชุดข้อมูลความรู้ทั่วไป APEC ชุดที่ 1
ที่มา หนังสือ APEC กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก
โดย กองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

อินโฟกราฟิก
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์