หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
ประชุมอาเซียน-สหรัฐฯ สมัยพิเศษ ไทยส่งเสริมการฟื้นตัวของภูมิภาคจากโควิด-19 รวมทั้งเสนอโมเดลเศรษฐกิจ BCG

15 กรกฎาคม 2021

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสนับสนุนบทบาทที่สร้างสรรค์ของสหรัฐฯ และข้อริเริ่ม "Build Back Better World” (B3W) เพื่อส่งเสริมการฟื้นตัวของภูมิภาคจากโควิด-19 รวมทั้งเสนอโมเดลเศรษฐกิจ BCG เป็นแนวทางความร่วมมือ ในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-สหรัฐฯ สมัยพิเศษ


เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-สหรัฐฯ สมัยพิเศษ ผ่านระบบการประชุมทางไกล ซึ่งมีนาย Saleumxay Kommasith รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ สปป. ลาว (ในฐานะที่ สปป. ลาว เป็นประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-สหรัฐฯ) และนาย Antony Blinken รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เป็นประธานร่วม โดยมีเลขาธิการอาเซียนเข้าร่วมด้วย


ที่ประชุมฯ หารือเกี่ยวกับทิศทางการขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนกับสหรัฐฯ เพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูจากโควิด-19 โดยสหรัฐฯ ย้ำความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการกระจายวัคซีนให้แก่ประเทศต่าง ๆ รวมถึงอาเซียน ผ่านการบริจาคในรูปแบบทวิภาคี และกลไก โคแวกซ์

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังได้เน้นย้ำความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การส่งเสริมการค้าการลงทุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาด้านดิจิทัล การพัฒนาทุนมนุษย์ การส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ และการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ


ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ยังได้หารือเกี่ยวกับประเด็นภูมิภาคและระหว่างประเทศ ซึ่งสหรัฐฯ ได้เน้นย้ำว่า อาเซียนและสหรัฐฯ มีผลประโยชน์และวิสัยทัศน์ร่วมกันในการสร้างเสริมภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้าง

รองนายกรัฐมนตรีฯ ย้ำความสำคัญของบทบาทที่สร้างสรรค์ของสหรัฐฯ ในภูมิภาคเพื่อส่งเสริมการฟื้นตัวจากโควิด-19 และบทบาทของอาเซียนในการเป็นเวทีส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันของทุกผู้เล่นในภูมิภาค


นอกจากนี้ รองนายกรัฐมนตรีฯ ยังได้สนับสนุนข้อริเริ่ม "Build Back Better World” (B3W) และนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหรัฐฯ และเสนอโมเดลเศรษฐกิจ BCG เป็นแนวทางในการดำเนินการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างกัน


การประชุมครั้งนี้ถือเป็นโอกาสกระชับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ และเสริมสร้างความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมระหว่างอาเซียนกับคณะผู้บริหารชุดใหม่ของสหรัฐฯ

 

ที่มา เว็บไซต์ กระทรวงการต่างประเทศ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์