หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทย-เมียนมา ผลักดันโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย

30 มกราคม 2015

ไทย-เมียนมา ผลักดันโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายให้คืบหน้าโดยเร็ว พร้อมเร่งพัฒนาถนนและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ชายแดน

นายญาน ทุน รองประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ห้องสีงาช้าง ทำเนียบรัฐบาล ในโอกาสเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมระดับสูงไทย-เมียนมา การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง (JHC) ระหว่างวันที่ 29 - 30 มกราคมนี้

โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุม JHC และการประชุมร่วม 3 ฝ่าย กับญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก ภายใต้รัฐบาลชุดปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นก้าวที่สำคัญของโครงการ ทั้งนี้ ภายหลังการหารือ ร้อยเอก ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ทั้งสองฝ่ายมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและใกล้ชิดกันมากที่สุด พร้อมยืนยันที่จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะในเรื่องการพัฒนาความเชื่อมโยงและพื้นที่ชายแดน โดยไทยย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาในอาเซียน ที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งระหว่างประเทศสมาชิก

สำหรับการพัฒนาความเชื่อมโยงและพื้นที่ชายแดน ไทยให้ความสำคัญและสนับสนุนความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความมั่นคง โดยเห็นว่า มี 3 เส้นทางยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญ คือ แม่สอด – เมียวดี, สิงขร – มอต่อง และพระเจดีย์สามองค์ – พญาตองซู ส่วนโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ไทยได้ยืนยันความมุ่งมั่นที่จะร่วมผลักดันโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายให้คืบหน้าโดยเร็วโดยเฉพาะในการพัฒนาโครงสร้างและจะหยิบยกเรื่องนี้หารือกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ระหว่างการเยือนอย่างเป็นทางการในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้

อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีและรองประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ยังได้หารือถึงความร่วมมือด้านการประมง และการท่องเที่ยว ทั้งสองฝ่ายต่างยินดีที่สองประเทศเดินทางท่องเที่ยวระหว่างกันมากขึ้น และที่สำคัญคือความร่วมมือด้านแรงงาน ไทยขอให้เมียนมาช่วยเร่งรัดกระบวนการพิสูจน์สัญชาติแรงงาน โดยรองประธานาธิบดีเมียนมาได้กล่าวชื่นชมนายกรัฐมนตรีและเห็นว่าความร่วมมือระหว่างสองประเทศมีความก้าวหน้ามากขึ้นตั้งแต่ครั้งที่นายกรัฐมนตรีได้ไปเยือนเมียนมาอย่างเป็นทางการ
Credit : http://thainews.prd.go.th


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์