หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทย-มาเลเซียประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปครั้งที่ 52

30 มกราคม 2015

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไทยและมาเลเซีย ร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 52

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย ดาโต๊ะ ซรี ฮิสฮัมมุดดิน บิน ตุน ฮุสเซน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาเลเซีย เป็นประธานร่วมในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย-มาเลเซีย (General Border Committee) หรือ GBC ครั้งที่ 52 โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ที่สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวเป็นการรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการระดับสูง ที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดสองประเทศหารือร่วมกัน นอกจากนี้ เป็นการรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค และรับทราบการดำเนินการตลอดจนการปฏิบัติการร่วมกันในด้านความมั่นคง ขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงความก้าวหน้าในการแก้ปัญหาด้านต่าง ๆ ระหว่างกัน เช่น การลักลอบค้ามนุษย์ ยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย อาชญากรรมข้ามชาติ และการก่อการร้ายสากล รวมถึงจะนำมาซึ่งความเข้าใจที่ดี และเป็นโอกาสขยายความร่วมือนำไปสู่ความเป็นมิตรที่แน่นแฟ้นและยั่งยืน
Credit : http://thainews.prd.go.th


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์