หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
“แม่สอด” จัดแฟร์ค้าชายแดน กระตุ้นการค้าไทย-เมียนมา

30 มกราคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1650)

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดงานแสดงสินค้า มหกรรมการค้าชายแดนจังหวัดตาก 2558 (Tak Border Trade Fair 2015) ร่วมกับ นายอู มิน วิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จากสหภาพเมียนมา ที่บริเวณสถานที่จัดงานสนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จังหวัดตาก

โดยมีนักธุรกิจ-นักท่องเที่ยวและประชาชนจำนวนหลายพันคนเดินทางมาร่วมงาน ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมขยายโอกาส และพัฒนาการค้าชายแดนระหว่างไทย-เมียนมา ซึ่งภายในงานมีกิจกรรม เช่น มีการจำหน่ายสินค้าโอทอป สินค้าธงฟ้า สินค้าส่งออก สินค้าแฟรนไชส์ จากประเทศไทย และเมียนมา จำนวนกว่า 300 ร้านค้า

นอกจากนี้ ยังมีการเจรจาจับคู่ธุรกิจการค้า (Business Matching) ณ อาคารศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและแสดงสินค้า(OTOP) เทศบาลนครแม่สอด โดยมีนักธุรกิจเมียนมา จังหวัดเมียวดี จังหวัดผาอัน เมืองเมาะละแหม่ง และกรุงย่างกุ้ง สหภาพเมียนมา และไทยเข้าร่วมพูดคุยใน 6 กลุ่มธุรกิจ เช่น ธุรกิจงานฝีมือ ธุรกิจการท่องเที่ยว และธุรกิจการเกษตร เป็นต้น

ทั้งนี้ รัฐบาล โดยกระทรวงพาณิชย์ ตั้งเป้าที่จะผลักดันมูลค่าการค้าระหว่าง 2 ฝ่ายให้เพิ่มขึ้น 3 เท่าตัวภายใน 2 ปี จากปัจจุบันที่มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับเมียนมามีมูลค่า 8,000 ล้านเหรียญสหรัฐ

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงความร่วมมือการส่งเสริมการค้าชายแดนไทย-เมียนมาผ่านยุทธศาสตร์แม่สอด-เมียวดีโมเดล ร่วมกับนายอู มิน วิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เมียนมา โดย พลเอก ฉัตรชัยกล่าวว่า การหารือในครั้งนี้ได้พูดคุยกันในหลายประเด็น และมีความเห็นชอบร่วมกันในเรื่องการขยายการค้าชายแดนไทย-เมียนมาเพิ่มขึ้นอีก 2 เท่า ในปี 2016

นอกจากนี้ ยังได้ฝากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เมียนมาในการนำข้อเสนอ 6 ประเด็น เข้าร่วมการพิจารณาในระดับการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมทางการค้า (เจ ที ซี) ในเดือนสิงหาคม 2558 นี้ อาทิ เรื่องการส่งเสริมระบบการส่งออก โลจิสติกส์ เรื่องการอำนวยความสะดวกทางการค้า แรงงาน การท่องเที่ยว รวมถึงเรื่องความร่วมมือตามยุทธศาสตร์แม่สอด-เมียวดี โมเดล อีกด้วย

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เมียนมามีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือ พร้อมทั้งมีข้อเสนอว่า ควรมีการพบปะหารือกันในระดับนโยบายมากขึ้น และควรขยายการค้าออกไป รวมทั้งเพิ่มจุดเศรษฐกิจให้มากขึ้น ซึ่งข้อเสนอดังกล่าวตรงกับยุทธศาสตร์ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในเรื่องการขยายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งจะทำให้ความคาดหวังต่าง ๆ สำเร็จตามเป้าหมายเร็วขึ้น
Credit : http://thainews.prd.go.th


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์