หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ขนส่งเปิดรับผู้สนใจประกอบการขนส่งสินค้าไทย-ลาว-เวียดนาม -กัมพูชา

31 มกราคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1887)

สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี เชิญชวนผู้สนใจยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไทย-ลาว-เวียดนาม และประกอบการการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าระหว่างประเทศไทย-กัมพูชา

นางตุลาวรรณ ทัพวนานต์ ขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองผู้ประกอบการชนส่งระหว่างประเทศตามความตกลงด้านการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศ มีความประสงค์จะคัดเลือกผู้ประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-ลาว-เวียดนาม ในการเริ่มใช้ความตกลงในการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงที่จุดผ่านแดนมุกดาหาร-สะหวันนะเขต และแดนสะหวัน-ลาวบาว

รวมทั้งผู้ประกอบการขนส่งโดยสารและสินค้าระหว่างประเทศภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างประเทศไทย-กัมพูชา ในการเริ่มใช้ความตกลงในการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มลำน้ำโขงที่จุดผ่านแดนอรัญประเทศ-ปอยเปต จึงประกาศเชิญชวนผู้ที่สนใจเป็นผู้ประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างประเทศไทย-ลาว-เวียดนาม และเป็นผู้ประกอบการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าระหว่างประเทศภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างประเทศไทย

ขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดคำขอได้ที่ www.dlt.go.th หรือติดต่อขอรับคำขอและยื่นคำขอตามแบบที่กำหนดได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 ในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ โทร. 0-3541-2463
Credit : http://thainews.prd.go.th


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์