หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ศธ.จัดโครงการอาเซียนสัญจร

31 มกราคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1587)


กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดโครงการการศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน ในภาคกลางและกรุงเทพฯ
ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัด ศธ. กล่าวว่า โครงการการศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน จะดำเนินการในรูปแบบอาเซียนสัญจร 4 ภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร รวม 5 ครั้ง โดยวันนี้นับเป็นครั้งแรกในพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม ซึ่งจะมีผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ นักเรียนทั้งในกรุงเทพฯและภาคกลาง เข้าร่วมงานประมาณ 700 คน
ส่วนการจัดงานอีก 3 ครั้งจะเกิดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ที่ภาคเหนือ และภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้ เป้าหมายในการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้และเข้าใจค่านิยมหลัก 12 ประการ สามารถบูรณาการเข้ากับการอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งประชาคมอาเซียน
ส่วนกิจกรรมหลักๆ ประกอบด้วย การเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ "พลเมืองอาเซียน พลเมืองโลก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”, "การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้เชิงลึก”, "การแข่งขัน/ประกวดทักษะทางวิชาการและทักษะที่จำเป็น ในศตวรรษที่ 21” และการจัดนิทรรศการ/สถานีกิจกรรมฐานความรู้ประชาคมอาเซียน

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์