หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
เวียดนามระงับการออกใบอนุญาตนำเข้าผลไม้ 4 ชนิดจากไทย

2 กุมภาพันธ์ 2015 (จำนวนคนอ่าน 2317)

น.ส.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า เวียดนามได้ประกาศระงับการออกใบอนุญาตนำเข้า (Import Permit) ผลไม้ 4 ชนิดจากไทย ได้แก่ มะม่วง เงาะ ลำไย และลิ้นจี่ โดยอ้างว่าเป็นชนิดผลไม้ที่มีศัตรูพืชกักกันของเวียดนามและศัตรูพืชบางชนิดที่ไม่มีในเวียดนาม เช่น ด้วงเจาะ
เมล็ดมะม่วง โดยประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2558 เป็นต้นมา

น.ส.เสริมสุข กล่าวอีกว่า ได้ส่งหนังสือและเอกสารชี้แจงให้เวียดนามทราบแล้วว่า หนึ่งในศัตรูพืชที่เวียดนามอ้างถึง คือ ด้วงเจาะเมล็ดมะม่วงนั้นไม่มีในไทย ก่อนหน้านี้เคยใช้ข้อมูลเดียวกันยืนยันกับ
มาเลเซียและออสเตรเลียและได้รับการยอมรับมาแล้ว

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการที่ใบอนุญาตนำเข้ายังไม่หมดอายุยังสามารถส่งออกผลไม้ 4 ชนิด ไปยังเวียดนามได้ ส่วนผู้ที่ใบอนุญาตนำเข้าหมดอายุแล้วจะไม่สามารถส่งออกได้ ควรเร่งกำจัดศัตรูพืชใน
แปลงอย่างมีประสิทธิภาพ โรงคัดบรรจุต้องมีระบบป้องกันศัตรูพืชที่รัดกุมและควรมองตลาดส่งออกอื่น
ที่มีกำลังซื้อ เช่น อินโดนีเซียและมาเลเซียเพื่อส่งออกทดแทน

ด้านแหล่งข่าวจากผู้ส่งออกผลไม้ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนเคยใช้มาตรการ
ลักษณะดังกล่าว ซึ่งคล้ายคลึงกับมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี (เอ็นทีบี) มาบ้างแล้ว เช่น
เมื่อ 2 - 3 ปีก่อน มาเลเซียเคยห้ามนำเข้าชมพู่ทับทิมจันทร์จากไทย ฟิลิปปินส์งดนำเข้าผลไม้อีกหลายชนิด
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์