หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
มหกรรมสินค้าสร้างความสัมพันธ์ ไทย–กัมพูชา

3 กุมภาพันธ์ 2015 (จำนวนคนอ่าน 2432)

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำคณะผู้บริหารจังหวัดกระชับสัมพันธไมตรีกรุงไพลิน ประเทศกัมพูชา พร้อมร่วมเปิดงานมหกรรมสินค้ากลางเมืองไพลิน สร้างรายได้เข้าประเทศ

ที่กรุงไพลิน ประเทศกัมพูชา นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำคณะผู้บริหารจังหวัดจันทบุรี หอการค้าจังหวัด ผู้ประกอบการส่งออกสินค้า ผู้ผลิตสินค้าเกษตร เดินทางไปเยือนกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างจังหวัดจันทบุรีกับผู้บริหารจังหวัดไพลิน ประเทศกัมพูชา เพื่อสานต่อความร่วมมือที่มีมายาวนาน

โอกาสนี้ คุณหญิงซอม เฮียง ประธานหอการค้าจังหวัดไพลิน ได้นำคณะเยี่ยมชมสวนผลไม้ส่งออกของกัมพูชา เป็นสวนมะม่วงแก้วพันธุ์ละเมียดหรือแก้วขมิ้นที่ส่งขายไปเมืองจีน และสวนลำไยนอกฤดูที่กำลังให้ผลผลิต และมีความสมบูรณ์เทียบเคียงกับผลผลิตของเกษตรกรชาวจันทบุรี

หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำคณะเข้าหารือกับนายเกิด สุเธียร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดไพลิน พร้อมผู้บริหารจังหวัดไพลินและผู้ประกอบการ ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นปัญหาอุปสรรค โดยครั้งนี้ทางจังหวัดไพลินต้องการให้จังหวัดจันทบุรีช่วยเหลือ 4 ด้านด้วยกัน ประกอบด้วย

1. เรื่องการอำนวยความสะดวกการขนส่งสินค้าทางการเกษตรจากเมืองไพลินผ่านจังหวัดจันทบุรี ไปยังโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดอื่น ๆ ของประเทศไทยและท่าเรือแหลมฉบัง โดยสินค้าทางการเกษตรที่สำคัญของกัมพูชา คือ มะม่วง มันสำประหลัง ข้าว ลำไย และมะนาว
2. เรื่องสะพานข้ามแดนที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดที่เก่าชำรุด ต้องการให้จังหวัดจันทบุรีจัดทำให้ใหม่ โดยเรื่องนี้ทางจังหวัดจันทบุรี โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้เตรียมจัดทำให้ใหม่เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กงบประมาณกว่า 4 ล้านบาท
3. ขอให้ไทยเปิดจุดผ่อนปรนทางการค้าที่บ้านโอนลำเจียก หรือบ้านผักกาดเนินผีเพิ่มอีก 1 จุด และ
4. ขอให้จังหวัดจันทบุรีอำนวยความสะดวกเรื่องแรงงานชาวกัมพูชาที่เข้ามาทำงานในจังหวัดจันทบุรีและประเทศไทย

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรียืนยันว่า ทางจังหวัดได้ดูแลแรงงานชาวกัมพูชาอย่างดีและทั่วถึง ป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบ และปัญหาการค้ามนุษย์ อีกทั้งแรงงานชาวกัมพูชาที่ทำงานในจังหวัดจันทบุรีที่มีลูกเป็นเด็กเล็ก ทางจังหวัดได้ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาเล่าเรียนตามหลักสูตรเช่นเดียวกับเด็กไทยตามหลักมนุษยธรรม พร้อมกันนี้ จังหวัดจันทบุรีได้หารือแนวทางการกระจายสินค้าทางการเกษตร ผลไม้ของจังหวัดจันทบุรี ผ่านจังหวัดไพลินไปยังเวียดนาม และจีน ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดี

หลังจากหารือเสร็จคณะของผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยคณะของผู้ว่าราชการจังหวัดไพลินได้ไปร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้า สร้างความสัมพันธ์ไทย – กัมพูชา สู่สากล ครั้งที่ 2 ที่หอการค้าจังหวัดจันทบุรีร่วมกับหอการค้าจังหวัดไพลินจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ โดยมีนายปาน สุระศักดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีพาณิชย์ประเทศกัมพูชา พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดไพลินและผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีร่วมเป็นประธานเปิดงาน มีการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของไทยและกัมพูชา ภายในงานมีผู้ประกอบการจากไทยไปเปิดร้านจำหน่ายสินค้ารวมประมาณ 200 บูท

ทั้งนี้ การจัดงานมหกรรมสินค้าของไทยในจังหวัดไพลินได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการและชาวกัมพูชามาเลือกซื้อสินค้าจำนวนมาก รวมทั้งมีการเจรจาตกลงซื้อขายสินค้าเพื่อกระจายไปภูมิภาคอื่น โดยครั้งแรกที่จัดช่วงปลายปี 2557 มีมูลค่าการค้าขายกว่า 13 ล้านบาท ในครั้งนี้หอการค้าจังหวัดจันทบุรีตั้งเป้าหมายมีมูลค่าการจำหน่ายมากกว่า 20 ล้านบาท

Credit : http://thainews.prd.go.th


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์