หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
เปิดประตูเศรษฐกิจสู่เมียนมาด้วย “ท่าเรือระนอง”

3 กุมภาพันธ์ 2015 (จำนวนคนอ่าน 1517)

ท่าเรือระนอง มุ่งสร้างศักยภาพทางธุรกิจระดับนานาชาติ เปิดประตูเศรษฐกิจสู่เมียนมาและกลุ่ม BIMSTEC เพิ่มช่องทางการส่งออกสินค้ารองรับทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ

นายพิฑญาฬ์ เดชารัตน์ ผู้จัดการท่าเรือระนอง เปิดเผยว่า ท่าเรือระนองเพิ่มศักยภาพในการให้บริการโดยการเพิ่มครื่องมือทุ่นแรง บุคลากร เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ และเพิ่มช่องทางการส่งออกสินค้าไปยังประเทศต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มประเทศ BIMSTEC อาทิ เมียนมาอินเดีย บังกลาเทศ ศรีลังกา และอื่น ๆ เพื่อเชื่อมโยงเศษฐกิจระดับโลก เป็นประตูการค้าฝั่งทะเลอันดามันอย่างแท้จริง

โดยท่าเรือระนองให้บริการเรือ ผู้ประกอบการนำสินค้าไปยังท่าเรือต่าง ๆ ระหว่างประเทศ ซึ่งขณะนี้มีภาคเอกชนเข้ารับบริการแล้ว 2 ราย คือสายการเดินเรือ S.A.K. ซึ่งมีการเปิดตัวไปเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา และบริษัท N.C.L. International logistics (จำกัด) มหาชน เป็นบริษัทที่ดำเนินการเกี่ยวกับระบบโลจิสติกแบบครบวงจร โดยจะนำเรือเข้ามาใช้บริการที่ท่าเรือระนอง ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 สำหรับการขนส่งของสายเดินเรือ N.C.L. นั้น มีการขนส่งปูนซีเมนต์ เม็ดพลาสติก วัสดุก่อสร้าง เซรามิก และสินค้าอื่น ๆ โดยมีปลายทางอยู่ที่ประเทศเมียนมา และจะขนส่งสินค้าประมาณ 200 – 400 ตู้ต่อเที่ยว

นอกจากนี้ท่าเรือระนองยังมีแผนการขยายท่าเรือเพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคตข้างหน้า เพิ่มศักยภาพรองรับเรือใหญ่ได้ และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อีกทั้งยังมีความมุ่งมั่นและตั้งใจให้ท่าเรือระนองใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพและเป็นท่าเรือสากลที่จะเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคอาเซียนได้

Credit : http://thainews.prd.go.th


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์