หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหมอาเซียน

30 มีนาคม 2021 (จำนวนคนอ่าน 74)

พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม ได้เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหมอาเซียน หรือ ADSOM ด้วยระบบ VTC เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมาร่วมกับปลัดกระทรวงกลาโหมประเทศสมาชิกอาเซียน และรองเลขาธิการอาเซียน โดยมีปลัดกระทรวงกลาโหมบรูไนดารุสซาราม เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อหารือความร่วมมือภายใต้กรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน และเตรียมการสำหรับการจัดการประชุม ADMM และ ADMM-Plus ในปีนี้ ซึ่งมีผลการประชุมฯ ที่สำคัญ ได้แก่ 1) เห็นชอบร่างเอกสารความร่วมมือริเริ่มใหม่ จำนวน 8 ฉบับ และ ผลการประเมินผลให้จัดการประชุม ADMM-Plus เป็นประจำทุกปี 2) พิจารณาร่างเอกสารปฏิญญาสมัยพิเศษเนื่องในโอกาสการฉลองครบรอบ 15 ปี การก่อตั้งกลไกการประชุม ADMM จำนวน 2 ฉบับ 3) เห็นชอบให้มีการจัดการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน +1 อย่างไม่เป็นทางการกับ เครือรัฐออสเตรเลีย และสาธารณรัฐเกาหลี 4) จัดทำหนังสือที่ระลึกเพื่อรวบรวมความสำเร็จ ในโอกาศการครบรอบ 15 ปี ของก่อตั้งกลไกการประชุม ADMM และ 5) เตรียมการจัดการประชุม ADMM ครั้งที่ 15 และการประชุม ADMM-Plus ครั้งที่ 8 ด้วยระบบ VTC ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 ถึง 16 มิถุนายน 2564

ที่มา www.thaigov.go.th 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์