หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ผลการแถลงข่าวประจำสัปดาห์กระทรวงการต่างประเทศ 18 มี.ค. 64

19 มีนาคม 2021 (จำนวนคนอ่าน 179)

ผลการแถลงข่าวประจำสัปดาห์

วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 11.30 น.

ณ กระทรวงการต่างประเทศ

 
1. การหารือทางไกลระหว่างรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับนายฌอง อัสเซลบอร์น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลักเซมเบิร์ก

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้หารือผ่านระบบทางไกลกับนายฌอง อัสเซลบอร์น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลักเซมเบิร์ก โดยได้แลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 รวมถึงความร่วมมือทวิภาคี

ฝ่ายไทยแสดงความยินดีที่ความร่วมมือด้านการเงินระหว่างกันมีความก้าวหน้าและแสดงความยินดีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และหน่วยงานกำกับดูแลตลาดการเงินของลักเซมเบิร์ก ได้บรรลุข้อตกลงและจะลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อความร่วมมือด้านนวัตกรรมทางการเงินในอนาคตอันใกล้

ฝ่ายไทยได้เชิญชวนให้ลักเซมเบิร์กลงทุนใน EEC ในสาขาโลจิสติกส์ โดยเฉพาะในการเป็นศูนย์กลางการทางขนส่งสินค้าทางอากาศ และขอให้ลักเซมเบิร์กในฐานะประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปช่วยผลักดันการรื้อฟื้นการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป รวมถึงการเจรจาความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือรอบด้าน (Partnership and Cooperation Agreement: PCA) ซึ่งจะช่วยยกระดับความร่วมมือไทย-สหภาพยุโรป ให้ใกล้ชิดและเข้มข้นยิ่งขึ้น เพิ่มความสามารถในการแข่งขันแก่เศรษฐกิจไทยและการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากสหภาพยุโรป รวมทั้งช่วยเพิ่มโอกาสของไทยในการแสดงบทบาทและร่วมมือกับภูมิภาคและระหว่างประเทศ ตลอดจนเปิดทางให้มีการฟื้นการเจรจา FTA ต่อไปด้วย

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาค รวมทั้งสถานการณ์ในเมียนมา ซึ่งลักเซมเบิร์กได้ชื่นชมบทบาทของไทยและอาเซียนในความพยายามไกล่เกลี่ยปัญหา
 

2. การดูแลช่วยเหลือคนไทย/ความคืบหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์ในเมียนมา

การให้ความช่วยเหลือคนไทยในเมียนมา

ตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้อำนวยความสะดวกให้คนไทยในเมียนมาเดินทางกลับไทยแล้ว ทั้งสิ้น 3,118 คน (สถานะ 15 มี.ค. 2564) แบ่งเป็น (1) ทางอากาศ โดยเที่ยวบินพิเศษเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 จำนวน 1,206 คน (2) ทางบก ผ่านจุดผ่านแดนถาวรไทย-เมียนมา จำนวน 18,21 คน และ (3) ทางน้ำ 91 คน

คนไทยที่ยังอยู่ในเมียนมา จากฐานข้อมูลของสถานเอกอัครราชทูตฯ (สถานะ 15 มีนาคม 2564) มีจำนวน 687 คน ประกอบด้วย คนไทยในกรุงย่างกุ้ง 428 คน และคนไทยที่อยู่ตามเมืองอื่น ๆ 259 คน

ตั้งแต่เกิดสถานการณ์ทางการเมืองในเมียนมา สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ติดต่อสอบถามความเป็นอยู่และติดตามกับชุมชนไทยอย่างใกล้ชิด ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ อาทิ กลุ่มไลน์ของคนไทยในเมียนมา นอกจากนี้ ได้แนะนำคนไทยในเมียนมาให้ติดตามสถานการณ์และข่าวสารต่าง ๆ และหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ที่มีการชุมนุม โดยหากมีประเด็นปัญหาหรือเหตุฉุกเฉินใด สามารถโทรศัพท์หมายเลขฉุกเฉิน ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และหากมีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยทางอากาศ สามารถส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์แสดงความประสงค์กลับไทยทางอากาศมาที่อีเมล thaiembassyygn@gmail.com โดยแนบรูปหนังสือเดินทางและเบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อกลับ

ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ฝ่ายไทยและเมียนมาได้จัดเที่ยวบินพิเศษเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 จากเมียนมามายังประเทศไทยเดือนละ 1-2 เที่ยวบิน โดยสามารถติดตามประกาศกำหนดเที่ยวบินกลับประเทศไทยและรายละเอียดต่าง ๆ ได้ทางเพจเฟสบุ๊กของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง "Royal Thai Embassy, Yangon”
 

3. การดำเนินการต่อกรณีนักศึกษาไทยประสงค์กลับไปเรียนต่อที่ประเทศจีน

กรณีนักศึกษาไทยที่เคยศึกษาในประเทศจีนประสงค์ให้รัฐบาลช่วยเจรจากับรัฐบาลจีนเพื่ออนุญาตให้นักศึกษาไทยกลับไปเรียนต่อที่จีนได้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้น กระทรวงการต่างประเทศขอชี้แจงการดำเนินการ ดังนี้

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้สั่งการให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นหารือกับฝ่ายจีน และกระทรวงฯ ก็ได้หารือกับสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้หารือเรื่องนี้กับนายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ในการเดินทางเยือนไทย เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ซึ่งนายหวัง อี้ รับจะไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ กระทรวงฯ และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง รวมถึงสถานกงสุลใหญ่ของไทยในจีนได้ผลักดันประเด็นดังกล่าวโดยตลอด

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยแจ้งว่า ฝ่ายจีนได้พิจารณาเรื่องนี้แล้ว และยังไม่สามารถอนุญาตให้นักศึกษาต่างประเทศกลับไปเรียนต่อ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 จะรุนแรงในช่วงฤดูหนาว ทั้งนี้ จีนยังไม่มีการอนุมัติวีซ่าให้นักศึกษาต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นประเทศใด กลับเข้าไปเรียนต่อได้ตามปกติ

กระทรวงการต่างประเทศได้รับทราบว่าอุปทูตจีนได้เชิญตัวแทนนักศึกษาไทยกลุ่มดังกล่าวไปหารือ และแจ้งถึงความจำเป็นของฝ่ายจีนที่ยังไม่สามารถอนุญาตได้เดินทางกลับไปเรียนต่อได้ โดยหน่วยงานด้านการศึกษาของจีนยังมีความกังวลต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19

กระทรวงการต่างประเทศขอยืนยันว่าจะติดตามเรื่องนี้กับฝ่ายจีนอย่างต่อเนื่องต่อไป
 

4. ผลการประชุม ASEAN-Australia Forum

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 นายชุตินทร คงศักดิ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-ออสเตรเลีย ครั้งที่ 33 ผ่านระบบทางไกล โดยที่ประชุมได้หารือถึงความร่วมมือหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียน-ออสเตรเลียในทุกมิติ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นสำคัญในภูมิภาคและระหว่างประเทศ
รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวนำในเรื่องความเชื่อมโยงและการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนภายหลังโควิด-19 ส่งเสริมการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานให้มีประสิทธิภาพและรองรับกับเศรษฐกิจดิจิทัล รวมทั้งนำเสนอโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

การประชุมครั้งนี้เป็นเวทีสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนและออสเตรเลีย ซึ่งเป็นประเทศคู่เจรจาประเทศแรกของอาเซียน และเพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีและระดับผู้นำในช่วงปลายปี 2564 ต่อไป

5. ผลการประชุมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในมิติต่างประเทศ 

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นประธานร่วมในการประชุมกลุ่มเล็กระดับนโยบายเรื่องแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในมิติต่างประเทศ เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกจากหน่วยงานผู้ปฏิบัติและมีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการน้ำ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในมิติต่างประเทศ (ทั้งลุ่มน้ำโขงและลุ่มน้ำอื่น ๆ) และนำข้อมูลจากการหารือเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อแนวทางการกำหนดท่าทีของไทยในเวทีระหว่างประเทศ

การหารือครั้งนี้เป็นการหารือกลุ่มเล็กระดับนโยบาย ซึ่งได้หารือกันในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การสร้างกลไกการทำงานที่ใกล้ชิดและมีเอกภาพ การติดตามความคืบหน้าของความร่วมมือด้านการบริหารจัดการน้ำในมิติต่างประเทศ การกำหนดประเด็นเร่งด่วน เช่น ปริมาณการปล่อยน้ำและระดับน้ำ และช่องทางที่จะร่วมกันผลักดันในกรอบทวิภาคี รวมถึงแนวทางในการเปิดรับความเห็นจากภาคประชาสังคม

กระทรวงการต่างประเทศให้ความสำคัญมากกับความร่วมมือในกรอบลุ่มน้ำโขง จึงได้แต่งตั้งนางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงฯ กำกับดูแลและผลักดันความร่วมมือลุ่มน้ำโขง โดยเอกอัครราชทูตอรุณรุ่งฯ ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย
 

6. การเข้าเป็นสมาชิกของไทยในที่ประชุมแห่งกรุงเฮกว่าด้วยกฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีบุคคล

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 นางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ได้ยื่นตราสารการยอมรับธรรมนูญของที่ประชุมแห่งกรุงเฮกว่าด้วยกฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีบุคคล ในนามประเทศไทย ต่อผู้แทนรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ ทำให้ไทยได้เข้าเป็นสมาชิกของที่ประชุมแห่งกรุงเฮกว่าด้วยกฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีบุคคล (Hague Conference on Private International Law - HCCH) ในฐานะสมาชิก HCCH ไทยจะมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางและพัฒนากฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ข้ามพรมแดนของประชาชนและภาคเอกชน อาทิ การรับบุตรบุญธรรม การลักพาตัวเด็กข้ามชาติ การยกเลิก/การรับรองเอกสารสำหรับเอกสารทางการจากต่างประเทศ ตลอดจนการคุ้มครองสิทธิของบุคคล และการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมกับต่างประเทศด้วย

ปัจจุบัน HCCH มีสมาชิกทั้งหมด 88 ประเทศ จากทุกภูมิภาคทั่วโลก โดยมีประเทศในภูมิภาคอาเซียน ที่เป็นสมาชิก ได้แก่ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม สิงคโปร์ และไทย

7. รางวัล/ลำดับของไทยในการจัดอันดับด้านต่างๆ

     7.1 สภาธุรกิจอียู ชู ‘ไทย’ อันดับ 1 ประเทศคู่ค้าที่ควรผลักดันให้เกิดเขตการค้าเสรีรองจากอาเซียน โดยสภาธุรกิจอาเซียน – สหภาพยุโรปได้เปิดเผยรายงานผลสำรวจเรื่องความเชื่อมั่นทางธุรกิจอาเซียน ซึ่งนักธุรกิจ EU ในอาเซียนยกให้ไทยเป็นอันดับหนึ่งของประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีความเหมาะสมต่อการทำความตกลงเขตการค้าเสรีแบบทวิภาคี (Bilateral Free Trade Agreement) รองจากการทำความตกลงเขตการค้าเสรีสหภาพยุโรป - อาเซียน (EU-ASEAN Free Trade Agreement)

     7.2  คลองโอ่งอ่างได้รับรางวัล 2020 Asian Townscape Awards จากโครงการการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์แห่งสหประชาชาติ (UN-Habitat) สำนักงานประจำภูมิภาคเอเชียและแฟซิฟิก ซึ่งมีเพียง 9 สถานที่ในเอเชียที่ได้รับรางวัล ได้แก่ นครกว่างโจว จีน/ Madhyapur Thimi เนปาล/ จังหวัดมิชิมะ ญี่ปุ่น/ จังหวัดนางาซากิ ญี่ปุ่น/ จังหวัดโออิตะ ญี่ปุ่น/ เขตคังดง กรุงโซล เกาหลีใต้/ กรุงอุลซาน เกาหลีใต้/ เมืองซีอาน จีน ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศแสดงความยินดีต่อการพัฒนาภูมิทัศน์คลองโอ่งอ่างจนได้รับรางวัลระดับโลกครั้งนี้

8. ประชาสัมพันธ์

     8.1 กรมความร่วมมือระหว่างประเทศเปิดตัวเว็บไซต์ เผยแพร่ข้อมูลโครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ สาธารณรัฐเบนิน เพื่อให้ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเบนินมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเทคนิคการเกษตรของไทย รวมถึงสามารถค้นหาองค์ความรู้ต่าง ๆ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ทางเว็บไซต์ https://khaofanga.wixsite.com/tica-benin

    8.2 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ เปิดตัวรายการใหม่ "#ทุกแห่งหนเราดูแล เพื่อเป็นช่องทางเผยแพร่ข้อมูลและตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ สุขภาพ ประเด็นสังคม ข้อกฎหมาย เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับคนไทยที่ใช้ชีวิตในนครซิดนีย์และรัฐนิวเซาท์เวลส์ ผู้สนใจสามารถติดตามได้ทาง Facebook "Royal Thai Consulate-General, Sydney”

    8.3 รายการ Spokesman Live!!! ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 15.30 - 16.00 น. รายการ "คุยรอบโลกกับโฆษก กต.” Spokesman Live!!! จะสัมภาษณ์คุณสนั่น อังอุบลกุล รองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและประธานสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม เรื่อง "45 ปี ความสัมพันธ์ไทย - เวียดนาม: โอกาสทางการค้าและการลงทุนของไทยในต่างประเทศ” ติดตามรับชมได้ทาง Facebook "กระทรวงการต่างประเทศ” และ "Saranrom Radio”

 

9.  ช่วงถาม-ตอบ

    9.1 กรณีบริษัท DNAProud ผลิตรองเท้าในเวียดนาม

จากกรณีที่มีรายงานข่าวว่า เว็บไซต์ต่างประเทศขายสินค้ายี่ห้อ DNA Proud จำหน่ายรองเท้ากีฬาออนไลน์ โดยได้นำตราครุฑ แผนที่ประเทศไทย และสีธงชาติไทย ไปใช้เป็นลวดลายบนสินค้า เนื่องจากเว็บไซต์ของสินค้าดังกล่าวระบุว่ามีสำนักงานใหญ่ตั้งที่กรุงฮานอย เวียดนาม และมีคลังสินค้าตั้งอยู่ที่มลรัฐแอละบามา สหรัฐฯ กระทรวงการต่างประเทศจึงได้สั่งการให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ดำเนินการตรวจสอบโดยเร่งด่วน

เจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอยได้เดินทางไปตรวจสอบอาคารในกรุงฮานอยของเวียดนาม ซึ่งระบุบนเว็บไซต์ว่าเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่บริษัทผลิตสินค้ายี่ห้อ DNA Proud แต่ไม่ปรากฏว่ามีบริษัทดังกล่าวตั้งอยู่แต่อย่างใด และจะแจ้งเรื่องนี้กับกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของเวียดนามตรวจสอบต่อไป 

สอท. ณ กรุงวอชิงตัน ได้ติดต่อไปยังหมายเลขโทรศัพท์ซึ่งระบุอยู่ในเว็บไซต์ dnaproud.com พบว่าเป็นหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งถูกบริษัทดังกล่าวนำหมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่ไปแอบอ้าง โดยผู้ถูกแอบอ้างยังคงใช้หมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าว แต่ได้เข้าแจ้งความกับตำรวจท้องถิ่นแล้ว นอกจากนี้พบว่าบริษัทดังกล่าว ไม่ได้จดทะเบียนการดำเนินธุรกิจในรัฐแอละบามาแต่อย่างใด 

จากการตรวจสอบเว็บไซต์ข้างต้น พบว่าบริษัทดังกล่าวได้นำสินค้าในส่วนของประเทศไทยออกจากเว็บไซต์แล้ว นอกจากนี้ เมื่อตรวจสอบกับเว็บไซต์อื่น ๆ พบว่า มีสินค้าของบริษัทวางจำหน่ายในหลายเว็บไซต์ แต่มีเพียงกระเป๋าผ้าและเสื้อยืดลายธงชาติเท่านั้น ยังไม่พบการวางขายรองเท้ากีฬาที่มีตราครุฑ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะติดตามเรื่องนี้และจะแจ้งให้ทราบเมื่อมีความคืบหน้าจากการตรวจสอบต่อไป

   9.2 กรณีเหตุกราดยิงที่มลรัฐจอร์เจีย

จากเหตุการณ์กราดยิงร้านนวดในเมืองแอตแลนต้า มลรัฐจอร์เจีย กระทรวงการต่างประเทศได้รับรายงานจาก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ว่า

เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2564 เวลา 17.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐฯ มีคนร้ายบุกเข้าไปยิงในร้านนวดของชาวเอเชีย 3 แห่งนอกเมืองแอตแลนต้า ทำให้มีผู้เสียชีวิต 8 ราย เป็นคนเชื้อสายเอเชีย 6 ราย และคนผิวขาว 2 ราย โดยสถานกงสุลใหญ่เกาหลีใต้ ณ เมืองแอตแลนต้า ยืนยันว่าเป็นหญิงเชื้อสายเกาหลี 4 ราย ส่วนหญิงเชื้อสายเอเชียที่เสียชีวิตอีก 2 ราย ทางการสหรัฐฯ ได้เปิดชื่อแล้ว โดยเป็นชื่อภาษาจีน

สอท. ณ กรุงวอชิงตัน ตรวจสอบกับสมาคมคนไทยในเมือง วัด ชุมชนไทยในพื้นที่ รวมถึงกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองแอตแลนต้า พบว่าไม่มีรายงานว่าคนไทยบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุดังกล่าว และร้านนวดทั้ง 3 แห่ง ไม่ใช่กิจการของคนไทยและไม่พบว่ามีคนไทยทำงานอยู่ ทั้งนี้ สอท. ณ กรุงวอชิงตัน จะตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจาก กต. สหรัฐฯ และหน่วยงานในพื้นที่เมืองแอตแลนตาต่อไป

นอกจากนี้ สอท. ณ กรุงวอชิงตัน ได้ออกประกาศเตือนชุมชนไทยในรัฐจอร์เจียและในสหรัฐฯ เกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว โดยขอให้ใช้ความระมัดระวังในการใช้ชีวิตประจำวันในที่สาธารณะและเขตชุมชนต่าง ๆ รวมทั้งขอให้แจ้งหน่วยงานภาครัฐในท้องที่ หรือแจ้ง สอท. และ สกญ. ในพื้นที่ เพื่อขอรับความช่วยเหลือได้ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน
ฝ่าย จนท. ตร. ของสหรัฐฯ ได้จับกุมผู้ต้องสงสัยคือนาย Robert Aaron Long อายุ 21 ปี โดยผู้ต้องสงสัยปฏิเสธว่าไม่ได้ก่อเหตุจากการเหยียดสีผิว หรือเชื้อชาติ ทั้งนี้ จนท. ตร. ได้ตั้งข้อหานาย Long ในความผิดฐานฆาตกรรมและทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรง รวมทั้งจะดำเนินการสืบสวนต่อ

ปธน. ไบเดน ได้แสดงความห่วงกังวลต่อความรุนแรงที่เกิดขึ้น และเข้าใจความรู้สึกของคนเอเชีย-อเมริกัน โดยย้ำว่าเคยกล่าวถึงความโหดร้าย (brutality) ที่เคยเกิดขึ้นต่อกลุ่มนี้ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสะเทือนใจมาก (very troubling) และได้โทรศัพท์หารือกับอัยการสูงสุดและ ผอ. FBI เช่นเดียวกับรอง ปธน. แฮริส ที่แสดงความเสียใจต่อความสูญเสียและความรุนแรงที่เกิดขึ้น ขณะที่นายแอนโทนี เจ. บลิงเคน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ซึ่งอยู่ระหว่างการเยือนเกาหลีใต้ กล่าวว่าสหรัฐฯ ไม่สามารถยินยอมต่อความรุนแรงเช่นนี้

   9.3 คำถามจากผู้สื่อข่าวต่างประเทศ

- With the Georgia incident and other terrors which can be classified as a serious threat to Asian people in the United States, do these people still get visa-free access to Thailand and other ASEAN countries. Is there any plan to review the visa-free policy?

Our agencies concerned are looking at this issue and we have procedures to screen out potential people who might cause problems. We would reexamine the procedure to improve the system of identifying potential safety rules.

- Regarding the situation in Myanmar, is there a reassessment of relations with the Myanmar at the moment? How would that translate this full consequence of instability in Myanmar?

Government agencies such as the Ministry of Foreign Affairs and other ministries, have continually monitored the situation closely and are mindful at the situation especially regarding the border. We are keeping ourselves updated and prepared as much as we can. Currently, all border checkpoints are still implementing procedures to manage the cross border movement where trade and travel are conducted all along the border.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์