หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
อุตสาหกรรมสิ่งทอของเวียดนามมองเห็นโอกาสในการส่งออกเส้นด้ายและชุดกีฬา

16 มีนาคม 2021 (จำนวนคนอ่าน 2117)

กลุ่มสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแห่งชาติเวียดนาม (Vinatex) ระบุว่า อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มสามารถผ่านพ้นวิกฤต จากการแพร่ระบาดของ Covid -19 ใน 3 รอบ ได้ดีเนื่องจากการปรับไปผลิตหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ขณะนี้ จะมุ่งเน้นไปที่ชุดกีฬาและเส้นด้าย

นาย Le Tien Truong ผู้อำนวยการได้กล่าวว่า ความต้องการหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลจะลดลงอย่าง รวดเร็ว ด้วยประสบการณ์ในการรับมือกับการแพร่ระบาดของ Covid -19 ผู้ประกอบการสิ่งทอและรองเท้าจึงจำเป็นต้องปรับแผน และแสวงหาตลาดใหม่ เพื่อรับมือกับสถานการณ์ใหม่ หลังจากที่สามารถควมคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19

ชุดกีฬาเป็นกลุ่มสินค้าที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 เนื่องจากการตระหนักถึงการ ออกกำลังกายเพิ่มขึ้น

อัตราการเติบโตต่อปีของตลาดชุดกีฬาในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาอยู่ที่ร้อยละ 6.5 ซึ่งเป็น 1.5 เท่าของค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมและ คาดว่า จะมีมูลค่า 479,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทั่วโลกภายในปี2568

บริษัท Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JSC ถือเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในปี 2563 ด้วยการส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 เช่น หน้ากากผ้าและชุด PPE

นาย Tran Nhu Tung รองผู้อำนวยการได้กล่าวว่า ความต้องการหน้ากากผ้าและอุปกรณ์ป้องกันกำลังกลับมาสู่ระดับก่อน COVID-19 เนื่องจากได้มีวัคซีน ในปี2564 บริษัทได้หยุดรับคำสั่งซื้ออุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์และหน้ากากป้องกันแบคทีเรีย เพื่อมุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิม เช่น เสื้อยืดและชุดกีฬา ซึ่งความต้องการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีคำสั่งซื้อชุดกีฬา เพียงพอในช่วง 6 เดือนแรกของปี

สมาคมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเวียดนามระบุว่า ปัจจุบันบริษัทหลายแห่งมีคำสั่งซื้อจนถึงสิ้นเดือนเมษายนโดยส่วนใหญ่เป็นชุดกีฬา

นาย Dang Trieu Hoa ผู้อำนวยการของ The Ky Yarn Joint Stock Company ได้กล่าวว่า บริษัทมีแผนที่จะมุ่งเน้นไปที่ เส้นด้ายที่มีคุณภาพสูงและราคาที่แข่งขันได้

ข้อตกลงการค้าเสรี EU-VietNam (EVFTA) ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 สิงหาคมปี2563 ได้ลดภาษีสำหรับการส่งออกเสื้อผ้า ของเวียดนามได้กว่าร้อยละ 70

 Bao Viet Securities Joint Stock Company ระบุว่า สอุตสาหกรรมรองเท้าและสิ่งทอยังได้รับประโยชน์อย่างมากจากการ ลดภาษีเนื่องจากประเทศอื่นๆ ส่วนใหญ่ที่ส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไปยังสหภาพยุโรปไม่มีข้อตกลงทางการค้ากับกลุ่ม สหภาพยุโรป EVFTA ได้เปิดโอกาสที่ดีสำหรับการส่งออกรองเท้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของเวียดนาม หากบริษัทมีคุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนดด้านแหล่งกำเนิด

 

 

#aseanthai #aseannews #ข่าวสารอาเซียน #เวียดนาม #อุตสาหกรรม #สิ่งทอของเวียดนาม #การส่งออกเส้นด้าย #การส่งออกชุดกีฬา

ที่มา: สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์