หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศหารือส่งเสริมความเป็น "หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งระหว่างไทยกับเวียดนาม"

2 มีนาคม 2021 (จำนวนคนอ่าน 236)

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศหารือทางไกลกับนายเหวียน ก๊วก สุง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-เวียดนามอย่างรอบด้านในฐานะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็ง และร่วมหาแนวทางร่วมมือในการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากโควิด-19 และการฉลองครบรอบ 45 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เวียดนาม
 
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้หารือผ่านระบบทางไกลกับนายเหวียน ก๊วก สุง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมทั้งหารือแนวทางกระชับความร่วมมือระหว่างไทย – เวียดนาม ในระดับทวิภาคีและระหว่างประเทศ  
 
ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญกับการกระชับความร่วมมือในฐานะ "หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็ง” (Strengthened Strategic Partnership) และสนับสนุนให้มีการหารือในระดับสูงอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ (Joint Cabinet Retreat: JCR) ครั้งที่ 4 ซึ่งเวียดนามจะเป็นเจ้าภาพ เพื่อผลักดันความร่วมมือที่สำคัญสำหรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจของสองประเทศหลังโควิด-19 และฉลองโอกาสครบรอบ 45 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน
 
ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะร่วมมือกันเพื่อเพิ่มปริมาณการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับเวียดนาม โดยฝ่ายไทยได้ย้ำถึงบทบาทที่สร้างสรรค์ของภาคเอกชนไทยในการสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของเวียดนามและขอให้ฝ่ายเวียดนามดูแลและสนับสนุนนักลงทุนไทยในเวียดนามด้วยดีต่อไป นอกจากนี้ ฝ่ายไทยยังเสนอให้มีการจัดทำร่างข้อตกลงยอมรับผลการตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ยานยนต์แบบทวิภาคี (Bilateral MRA for Automotive Products) เพื่อสนับสนุนความเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมยานยนต์ระหว่างสองประเทศต่อไป 
 
ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความเชื่อมโยงและการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือต่าง ๆ โดยเฉพาะ ACMECS และคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (MRC) นอกจากนี้ ยังได้หารือเกี่ยวกับแนวทางกระชับความร่วมมือในกรอบอาเซียนเพื่อส่งเสริมสันติภาพและการพัฒนาของภูมิภาค โดยฝ่ายไทยได้แสดงความยินดีกับความสำเร็จของเวียดนามในการทำหน้าที่ประธานอาเซียนเมื่อปี 2563

ที่มา www.mfa.go.th 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์