หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
มาเลเซีย เริ่มเปิดลงทะเบียนโครงการฉีดวัคซีนสำหรับประชาชน 1 มี.ค.

17 กุมภาพันธ์ 2021

นาย Tan Sri Dr Noor Hisham Abdullah อธิบดีกรมสุขภาพของมาเลเซีย เปิดเผยว่า มาเลเซียจะเริ่มเปิดลงทะเบียนสำหรับประชาชนที่ต้องการเข้าโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เริ่มวันที่ 1 มี.ค.

 

นาย Tan Sri Dr Noor Hisham Abdullah กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขของมาเลเซียได้เตรียมช่องทางการลงทะเบียนสำหรับประชาชนไว้หลายช่องทาง และจะมีการระบุกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนเพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะได้วัคซีนป้องกันโควิด-19

 

มาเลเซียได้ออกคู่มือโครงการสร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 แห่งชาติ (National COVID-19 Immunisation Programme Handbook) ซึ่งได้ระบุว่ามาเลเซียได้เตรียมช่องทางการลงทะเบียนในการรับวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชน จำนวน 5 ช่องทาง โดยดำเนินการทางระบบออนไลน์ 2 วิธี ผ่านทางแอพลิเคชั่น MySejahtera และทางเว็บไซต์ www.vaksincovid.gov.my

 

นอกจากนี้จะมีวิธีการลทะเบียนด้วยตนเอง (manual registration) 3 ช่องทาง ได้แก่ การโทรติดต่อทางสายด่วน (ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดใให้ทราบต่อไป) การติดต่อตามคลินิกทั้งของภาครัฐและเอกชนที่กำหนด หรือการติดต่อผ่านโครงการช่วยเหลือผู้ที่อาซียในพื้นที่ห่างไกล

 

นาย Tan Sri Dr Noor Hisham Abdullah กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมการโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาตั้งแต่เดือน ส.ค. 63 โดยมีการวางแผนในการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เพื่อรองรับการเก็บและรักษาวัคซีน

 

สำหรับโครงการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 ดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุขจะพิจารณาฉีดให้เฉพาะประชาชนอายุ 18 ปี ขึ้นไป ถึงแม้ว่าบางประเทศจะอนุญาตให้ฉีดวัคซีนให้เยาวชนอายุ 16 ปี ได้

 

ทั้งนี้ หากมีผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน ทางกระทรวงสาธารณสุขมาเลเซียจะรวบรวมและรายงานองค์การอนามัยโลก (WHO) ต่อไป

 

ที่มา Bernama


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์